Nếu bạn có 1 tỷ tiền nhàn rỗi nhưng ngại rủi ro không dám đầu tư vào các lĩnh vực khác như vàng, chứng khoáng hoặc bất động sản… thì gửi tiết kiệm ngân hàng là một gợi ý phù hợp để đảm bảo an toàn và sinh lời cho nguồn vốn đó. Vậy gửi tiết kiệm 1 tỷ kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm tại ngân hàng Vietcombank thì được lãi suất bao nhiêu mỗi tháng?

Lãi suất mới nhất với hình thức gửi tại quầy của ngân hàng Vietcombank như sau:

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,10%
7 ngày 0,20%
14 ngày 0,20%
1 tháng 4,10%
2 tháng 4,10%
3 tháng 4,40%
6 tháng 4,70%
9 tháng 4,80%
12 tháng 6,40%
24 tháng 6,40%
36 tháng 6,40%
48 tháng 6,40%
60 tháng 6,40%

Cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm như sau:

Tiền lãi bằng số tiền gửi, nhân cho lãi suất, nhân số tháng gửi, rồi chia cho 12

hoặc số tiền gửi nhân cho lãi suất, nhân với số ngày gửi, rồi chia cho 365

Gửi 1 tỷ ngân hàng Vietcombank với kỳ hạn 1 tháng:

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Vietcombank kỳ hạn 1 tháng là 4,10 % thì tiền lãi sẽ là:

1.000.000.000 x 4,10% : 12 = 3.416.666 đồng

Gửi 1 tỷ ngân hàng Vietcombank với kỳ hạn 3 tháng:

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Vietcombank kỳ hạn 3 tháng là 4.40 % thì tiền lãi sẽ là:

Lãi suất 3 tháng được tính như sau:

1.000.000.000 x  4.40% x 3 : 12 = 11.000.000 đồng.

Như vậy lãi suất mỗi tháng là 3.666.666 đồng

Gửi 1 tỷ ngân hàng Vietcombank với kỳ hạn 6 tháng:

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Vietcombank kỳ hạn 6 tháng ở thời điểm hiện tại là 4.70 % thì tiền lãi sẽ là: Lãi suất 6 tháng được tính như sau:

1.000.000.000 x 4.70% x 6 : 12 = 23.500.000 đồng.

Như vậy lãi suất mỗi tháng là 3.916.666 đồng

Gửi 1 tỷ ngân hàng Vietcombank với kỳ hạn 12 tháng:

Lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Vietcombank kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại là 6.40 % thì tiền lãi sẽ là: Lãi suất 12 tháng được tính như sau:

1.000.000.000 x 6,40% = 64.000.000 đồng.

Như vậy lãi suất mỗi tháng là 5.333.333 đồng

Bạn nên cân nhắc kế hoạch sử dụng tiền thực tế để lựa chọn kỳ hạn phù hợp. Nếu tình hình tài chính không ổn định, khách hàng nên chọn các kỳ hạn ngắn (Ví dụ: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng), và chọn chia nhỏ nhiều tài khoản tiết kiệm để khi cần tiền có thể rút một vài tài khoản, tránh bị mất lãi trên toàn bộ số tiền.

Bằng việc tách nhỏ sổ tiết kiệm, khi cần thiết, bạn chỉ cần rút 1 trong số những số tiết kiệm hiện có. Như vậy, bạn vẫn được hưởng đầy đủ lãi suất cho những sổ tiết kiệm còn lại.

Ví dụ: bạn có khoản tiền nhàn rỗi 300 triệu để gửi tiết kiệm. Thay vì gửi hết vào 1 tài khoản tiết kiệm duy nhất, bạn có thể chia ra làm 3 sổ với số dư 100 triệu mỗi sổ. Nếu ngày đáo hạn của sổ tiết kiệm chưa đến mà bạn cần gấp 100 triệu để chi tiêu, bạn chỉ cần tất toán 1 sổ tiết kiệm. 2 sổ còn lại vẫn tiếp tục được duy trì để nhận tiền lãi.