Giá vàng thế giới Kitco Online

Giá vàng Kitco

Giá vàng Kitco

Ở thị trương thế giới đơn vị đo lường vàng là Ounce viết tắt là Oz, 1 Ounce = 31.10347 gram (0,0375 kg), trong khi đó ở Việt Nam vàng được tính theo (lượng)cây, chỉ, phân. 1 cây (lượng)=37,5 gram, qui ra 1 Ounce=0,8294 lượng hoặc 1 Ounce = 8,294 chỉ.

Lịch sử giá vàng Kitco

Giá vàng kitco 30 ngày qua


Giá vàng kitco 60 ngày qua

Giá vàng kitco 6 tháng qua

Giá vàng kitco 1 năm qua

Giá vàng kitco 5 năm qua

Giá vàng kitco 10 năm qua

Biểu đồ giá vàng Kitco cung cấp thông tin liên quan đến giá vàng theo thời gian thực, giá vàng đóng cửa và giá vàng trực tuyến, biểu đồ và đồ thị phân tích thị trường vàng, giúp bạn đánh giá xu hướng và dự đoán sự biến động của giá vàng.