Gửi 200 triệu lãi suất bao nhiêu Sacombank

Gửi 200 triệu lãi suất bao nhiêu tại ngân hàng Sacombank là một chủ đề đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về lãi suất mới nhất tại ngân hàng Sacombank và số tiền lãi khi gửi 200 triệu ở các kỳ hạn khác nhau tại ngân hàng này.

Lãi suất mới nhất tại ngân hàng Sacombank 2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 4.50%
3 tháng 4.70%
6 tháng 6.40%
9 tháng 6.70%
12 tháng 7.00%
18 tháng 7.15%
24 tháng 7.20%

100 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi suất bao nhiêu

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 4.50%/năm, kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.70%/năm, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 6.40%/năm, kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 6.70%/năm, ỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 7.00%/năm, kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 7.15%/năm, kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 7.20%/năm, kỳ hạn 36 tháng có lãi suất là 7.25%/năm.

Gửi 200 triệu lãi suất bao nhiêu Sacombank

Lãi suất trên áp dụng cho khách hàng các nhân với hình thức gửi tại quầy, và số tiền tối thiểu là 1.000.000 đồng

Gửi 200 triệu tại ngân hàng Sacombank lãi bao nhiêu mỗi tháng

Tiền lãi khi gửi 200 triệu ở kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng Sacombank

Với lãi suất 4.50%/năm tại ngân hàng Sacombank, số tiền lãi sau 1 tháng khi gửi 200,000,000 đồng được tính như sau:
200,000,000 x 4.50% x 1 : 12 = 750,000 đồng.

200 triệu gửi ngân hàng Sacombank kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu

Với lãi suất 4.70%/năm tại ngân hàng Sacombank, số tiền lãi sau 3 tháng khi gửi 200,000,000 đồng được tính như sau:
200,000,000 x 4.70% x 3 : 12 = 2,350,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 783,333 đồng.

Gửi ngân hàng Sacombank 200 triệu kỳ hạn 6 tháng lãi bao nhiêu

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng Sacombank là 6.40%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, khi bạn gửi 200,000,000 đồng tiền lãi 6 tháng sẽ là
200,000,000 x 6.40% x 6 : 12 = 6,400,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 1,066,667 đồng.

Tiền lãi khi gửi 200 triệu ở kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Sacombank

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng Sacombank là 6.70%/năm ở kỳ hạn 9 tháng, khi bạn gửi 200,000,000 đồng tiền lãi 9 tháng sẽ là
200,000,000 x 6.70% x 9 : 12 = 10,050,000 đồng.
Với số tiền lãi 10,050,000 đồng được tính cho 9 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 1,116,667 đồng.

200 triệu với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Sacombank sẽ được số tiền lãi sau

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng Sacombank là 7.00%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, khi bạn gửi 200,000,000 đồng tiền lãi 12 tháng sẽ là
200,000,000 x 7.00% x 12 : 12 = 14,000,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 1,166,667 đồng.

200 triệu với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng Sacombank sẽ được số tiền lãi sau

Với lãi suất 7.15%/năm tại ngân hàng Sacombank, số tiền lãi sau 18 tháng khi gửi 200,000,000 đồng được tính như sau:
200,000,000 x 7.15% x 18 : 12 = 21,450,000 đồng.
Với số tiền lãi 21,450,000 đồng được tính cho 18 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 1,191,667 đồng.

Tiền lãi khi gửi 200 triệu ở kỳ hạn 24 tháng tại ngân hàng Sacombank

Với lãi suất 7.20%/năm tại ngân hàng Sacombank, số tiền lãi sau 24 tháng khi gửi 200,000,000 đồng được tính như sau:
200,000,000 x 7.20% x 24 : 12 = 28,800,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 1,200,000 đồng.

Trên đây là lãi suất mới nhất tại ngân hàng Sacombank, thông tin mang tính chất tham khảo, lãi suất thực tế tại ngân hàng có thể thay đổi ở từng thời điểm khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *