Giá vàng hôm nay tăng hay giảm

giá vàng hôm nay tăng hay giảm

Giá vàng SJC 9999 24k 18k hôm nay tăng hay giảm?

Giá vàng SJC, 24k, 18k hôm nay ngày 21/05/2024
Giá vàng miếng SJC hôm nay mua vào 88.600.000 đồng/lượng, bán ra 90.600.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC hôm nay giảm 400.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn 24k SJC hôm nay mua vào 75.550.000 đồng/lượng, bán ra 77.250.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng nhẫn 24k 9999 SJC hôm nay giảm 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 18k hôm nay mua vào 54.993.000 đồng/lượng, bán ra 57.493.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng 18k hôm nay giảm 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Bảng giá vàng 24k 18k hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Vàng miếng SJC 88.600.000
90.600.000
NHẪN SJC 99,99 75.550.000
77.250.000
NỮ TRANG 99,99 75.450.000
76.450.000
NỮ TRANG 99% 73.693.000
75.693.000
Giá vàng 18k (75%) 54.993.000
57.493.000
Giá vàng 14k (58,3%) 42.225.000
44.725.000
Giá vàng 10k (41%) 29.533.000
32.033.000
  • Chữ màu xanh kèm ▲ là giá vàng tăng so với giá cuối phiên ngày trước đó
  • Chữ màu đỏ kèm ▼là giá vàng giảm so với giá cuối phiên ngày trước đó

Giá vàng 18k hôm nay
Bảng giá vàng hôm nay online
Giá vàng DOJI hôm nay
Giá Vàng Mi Hồng
Giá vàng 9999 SJC