Giá vàng hôm nay tăng hay giảm

giá vàng hôm nay tăng hay giảm

Giá vàng SJC 9999 24k 18k hôm nay tăng hay giảm?

Giá vàng SJC, 24k, 18k hôm nay ngày 29/11/2023
Giá vàng miếng SJC hôm nay mua vào 73.200.000 đồng/lượng, bán ra 74.400.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC hôm nay tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn 24k SJC hôm nay mua vào 61.300.000 đồng/lượng, bán ra 62.400.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng nhẫn 24k 9999 SJC hôm nay tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 18k hôm nay mua vào 44.730.000 đồng/lượng, bán ra 46.730.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng tây 18k hôm nay tăng 450.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Bảng giá vàng 24k 18k hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Vàng miếng SJC 73.200.000
74.400.000
NHẪN SJC 99,99 61.300.000
62.400.000
NỮ TRANG 99,99 61.200.000
62.100.000
NỮ TRANG 99% 60.285.000
61.485.000
Giá vàng 18k (75%) 44.730.000
46.730.000
Giá vàng 14k (58,3%) 34.358.000
36.358.000
Giá vàng 10k (41%) 24.048.000
26.048.000
  • Chữ màu xanh kèm ▲ là giá vàng tăng so với giá cuối phiên ngày trước đó
  • Chữ màu đỏ kèm ▼là giá vàng giảm so với giá cuối phiên ngày trước đó

Giá vàng 18k hôm nay

Bảng giá vàng hôm nay online

Giá vàng DOJI hôm nay

Giá Vàng Mi Hồng

Giá vàng thế giới Kitco