Giá vàng hiện tại

Giá vàng hiện tại

Giá vàng hiện tại

Giá vàng hiện tại hôm nay 14:02 ngày 04/06/2023

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 66.450.000
67.050.000
PHÚ QUÍ SJC 66.450.000
66.900.000
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.350.000
67.070.000
SJC 66.350.000
67.050.000
-NHẪN SJC 99,99 55.550.000
56.500.000
SJC Mi Hồng 66.350.000
67.070.000
-Vàng 999 Mi Hồng 55.300.000
55.800.000
-Vàng 985 Mi Hồng 54.300.000
55.300.000
-Vàng 980 Mi Hồng 54.000.000
55.000.000
-Vàng 750 Mi Hồng 38.600.000
40.100.000
-Vàng 680 Mi Hồng 33.800.000
34.800.000
-Vàng 610 Mi Hồng 32.800.000
33.800.000

Giá vàng hôm qua

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 66.450.000
67.050.000
PHÚ QUÍ SJC 66.450.000
66.900.000
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.350.000
67.070.000
SJC 66.350.000
67.050.000
-NHẪN SJC 99,99 55.550.000
56.500.000
SJC Mi Hồng 66.350.000
67.070.000
-Vàng 999 Mi Hồng 55.300.000
55.800.000
-Vàng 985 Mi Hồng 54.300.000
55.300.000
-Vàng 980 Mi Hồng 54.000.000
55.000.000
-Vàng 750 Mi Hồng 38.600.000
40.100.000
-Vàng 680 Mi Hồng 33.800.000
34.800.000
-Vàng 610 Mi Hồng 32.800.000
33.800.000
Theo dõi page Facebook GIÁ VÀNG HÔM NAY để nhận thông tin cập nhật giá vàng, lãi suất mới nhất mỗi ngày