Giá vàng hiện tại

Giá vàng hiện tại

Giá vàng hiện tại

Giá vàng hiện tại hôm nay 14:51 ngày 27/09/2023

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 68.200.000
68.550.000
PHÚ QUÍ SJC 68.100.000
68.820.000
BẢO TÍN MINH CHÂU 68.100.000
68.800.000
SJC 68.100.000
68.800.000
-NHẪN SJC 99,99 56.600.000
57.550.000
SJC Mi Hồng 68.100.000
68.800.000
-Vàng 999 Mi Hồng 56.100.000
56.600.000
-Vàng 985 Mi Hồng 55.100.000
56.100.000
-Vàng 980 Mi Hồng 54.800.000
55.800.000
-Vàng 750 Mi Hồng 39.300.000
40.800.000
-Vàng 680 Mi Hồng 34.500.000
35.500.000
-Vàng 610 Mi Hồng 33.500.000
34.500.000

Giá vàng hôm qua

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 68.200.000
68.600.000
PHÚ QUÍ SJC 68.100.000
68.820.000
BẢO TÍN MINH CHÂU 68.100.000
68.800.000
SJC 68.100.000
68.800.000
-NHẪN SJC 99,99 56.800.000
57.750.000
SJC Mi Hồng 68.100.000
68.800.000
-Vàng 999 Mi Hồng 56.200.000
56.700.000
-Vàng 985 Mi Hồng 55.200.000
56.200.000
-Vàng 980 Mi Hồng 54.900.000
55.900.000
-Vàng 750 Mi Hồng 39.400.000
40.900.000
-Vàng 680 Mi Hồng 34.600.000
35.600.000
-Vàng 610 Mi Hồng 33.600.000
34.600.000