Giá vàng hiện tại

Giá vàng hiện tại

BẢNG GIÁ VÀNG HIỆN TẠI 17/04/2024

Loại vàng Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG81.700.00083.700.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ74.700.00076.600.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ74.700.00076.700.000
Vàng nữ trang 99,99%74.600.00075.900.000
Vàng nữ trang 99%73.149.00075.149.000
Vàng nữ trang 75%54.581.00057.081.000
Vàng nữ trang 58,3%41.904.00044.404.000
Vàng nữ trang 41,7%29.303.00031.803.000
SJC Biên Hòa81.800.00083.800.000