Giá Vàng Mi Hồng

Giá vàng mi hồng hôm nay

Giá vàng Mi Hồng được cập nhật lúc: 15:09 ngày: 06/12/2022

Giá vàng 610 hôm nay

- Vàng 610 là vàng gì? Vàng 610 là vàng có 61% là vàng nguyên chất và 39% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 14,64K
- Giá vàng 610 hôm nay tại Mi Hồng 32.000.000 - 33.700.000 đồng/lượng.

Giá vàng 680 hôm nay

- Vàng 680 là vàng gì? Vàng 610 là vàng có 68% là vàng nguyên chất và 32% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 16,32K
- Giá vàng 680 Mi Hồng 33.000.000 - 34.700.000 đồng/lượng.

Giá vàng 750 hôm nay

- Vàng 750 là vàng gì? Vàng 750 là vàng có 75% là vàng nguyên chất và 25% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 18K
- Giá vàng 750 Mi Hồng 37.800.000 - 39.800.000 đồng/lượng.

Giá vàng 980 hôm nay

- Vàng 980 là vàng gì? Vàng 980 hay còn gọi là vàng 98, là vàng có 98% là vàng nguyên chất và 2% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 23,52K
- Giá vàng 980 Mi Hồng 51.800.000 - 52.800.000 đồng/lượng.

Giá vàng 985 hôm nay

- Vàng 985 là vàng gì? Vàng 985 là vàng có 98,5% là vàng nguyên chất và 1,5% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 23,64K
- Giá vàng 985 Mi Hồng 52.100.000 - 53.100.000 đồng/lượng.

Giá vàng 99,9 hôm nay

- Vàng 99,99 là vàng gì? Vàng 99,99 là vàng có 99,99 là vàng nguyên chất, hay còn họi là vàng nguyên chất, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 24K
- Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng 53.100.000 - 53.900.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng

- Giá vàng miếng Mi Hồng hôm nay 66.250.000 - 67.070.000 đồng/lượng.

Dưới đây là bảng giá vàng chi tiết tại Mi Hồng

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Giá vàng Mi Hồng SJC 66.250.000 67.070.000
Giá Vàng 999 Mi Hồng 53.100.000 53.900.000
Giá Vàng 985 Mi Hồng 52.100.000 53.100.000
Giá Vàng 980 Mi Hồng 51.800.000 52.800.000
Giá Vàng 750 Mi Hồng 37.800.000 39.800.000
Giá Vàng 680 Mi Hồng 33.000.000 34.700.000
Giá Vàng 610 Mi Hồng 32.000.000 33.700.000
Đơn vị tính đồng/lượng, mức đều chỉnh tăng giảm trên đây là so với giá cuối phiên ngày hôm qua