Giá Vàng Mi Hồng

giá vàng mi hồng hôm nay

Bảng giá vàng Mi Hồng mới nhất

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Giá vàng Mi Hồng SJC 8.150.000
8.330.000
Giá vàng nhẫn 999 24k 7.310.000
7.460.000
Giá vàng 985 7.140.000
7.310.000
Giá vàng 980 7.110.000
7.280.000
Giá vàng 750 4.990.000
5.170.000
Giá vàng 680 4.460.000
4.640.000
Giá vàng 610 4.360.000
4.540.000
Bảng giá vàng Mi Hồng hôm nay mới nhất
- Giá vàng Mi Hồng SJC(vàng miếng) hôm nay mua vào 8.150.000 ,và bán ra 8.330.000 đồng 1 chỉ.
- Giá vàng nhẫn 9999 24k tại Mi Hồng niêm yết ở mức 7.310.000 - 7.460.000 đồng 1 chỉ.
- Giá vàng 985: 7.140.000 - 7.310.000 đồng 1 chỉ.
- Giá vàng 980: 7.110.000 - 7.280.000 đồng 1 chỉ.
- Giá vàng 750 (vàng tây 18k) mua vào 4.990.000 ,và bán ra 5.170.000 đồng 1 chỉ.
- Giá vàng tây 680 hôm nay mua vào 4.460.000, bán ra 4.640.000 đồng 1 chỉ.
- Giá vàng 610 tại Mi Hồng hôm nay mua vào với giá 4.360.000 và bán ra 4.540.000 đồng 1 chỉ.
Cập nhật lúc: 07:27 ngày: 17/04/2024

Trên đây là bảng giá vàng Mi Hồng hôm nay chi tiết từng loại vàng đang được mua bán tại tiệm vàng Mi Hồng sáng nay, bao gồm vàng miếng, giá vàng nhẫn 999 vàng 985, 980, vàng tây 750, 680, 610.

Xem thêm các loại vàng khác