lãi suất ngân hàng bidv mới nhất

Lãi suất tiết kiệm BIDV mới nhất là bao nhiêu? Gửi 300 triệu lãi bao nhiêu mỗi tháng là một chủ đề đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về lãi suất mới nhất tại ngân hàng BIDV và số tiền lãi bạn nhận được khi gửi 300 triệu ở các kỳ hạn khác nhau.

Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất 2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 3.40%
3 tháng 4.10%
6 tháng 5.00%
9 tháng 5.00%
12 tháng 6.30%
18 tháng 6.30%
24 tháng 6.30%

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 3.40%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.10%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.
Kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.
Kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.
Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.

Gửi 300 triệu lãi bao nhiêu

Số tiền lãi khi gửi 300 triệu với kỳ hạn 1 tháng tại BIDV là

Nếu bạn gửi 300,000,000 đồng với kỳ hạn 1 tháng tại ngân hàng BIDV, lãi suất hiện tại là 3.40%/năm. Khi đó, tiền lãi 1 tháng sẽ là:
850,000 đồng.
300,000,000 x 3.40% x 1 : 12 = 850,000 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 300 triệu với kỳ hạn 3 tháng tại BIDV là

Số tiền lãi nhận được sau 3 tháng khi gửi 300,000,000 đồng tại ngân hàng BIDV (lãi suất 4.10%/năm) được tính như sau:
300,000,000 x 4.10% x 3 : 12 = 3,075,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 1,025,000 đồng.

300 triệu gửi ngân hàng BIDV kỳ hạn 6 tháng lãi bao nhiêu

Với lãi suất 5.00%/năm tại ngân hàng BIDV, số tiền lãi 6 tháng khi gửi 300,000,000 đồng được tính như sau:
300,000,000 x 5.00% x 6 : 12 = 7,500,000 đồng.
Với số tiền lãi được tính là 7,500,000 đồng trong 6 tháng, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 1,250,000 đồng.

Tiền lãi khi gửi 300 triệu ở kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng BIDV

Khi gửi 300,000,000 đồng với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng BIDV và lãi suất là 5.00%/năm, số tiền lãi sau 9 tháng được tính như sau:
300,000,000 x 5.00% x 9 : 12 = 11,250,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 1,250,000 đồng.

Số tiền lãi khi gửi 300 triệu với kỳ hạn 12 tháng tại BIDV là

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng BIDV là 6.30%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, khi bạn gửi 300,000,000 đồng tiền lãi 12 tháng sẽ là
300,000,000 x 6.30% x 12 : 12 = 18,900,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 1,575,000 đồng.

300 triệu với kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng BIDV

Với lãi suất 6.30%/năm tại ngân hàng BIDV, số tiền lãi 18 tháng khi gửi 300,000,000 đồng được tính như sau:
300,000,000 x 6.30% x 18 : 12 = 28,350,000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 1,575,000 đồng.

Khi gửi 300 triệu tại ngân hàng BIDV kỳ hạn 24 tháng lãi bao nhiêu

Với kỳ hạn 24 tháng tại ngân hàng BIDV, lãi suất hiện tại là 6.30%/năm. Số tiền lãi sau 24 tháng được tính như sau:
300,000,000 x 6.30% x 24 : 12 = 37,800,000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng nhận được là: 1,575,000 đồng.

BIDV là ngân hàng gì? Ngân hàng BIDV, viết tắt của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, là một trong những ngân hàng lớn và uy tín nhất tại Việt Nam. BIDV đã xây dựng được danh tiếng vững chắc trong ngành ngân hàng và phát triển đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *