Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy

Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy Hôm Nay

Giá vàng 99,9 tại hiệp hội vàng bạc Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Định vừa cập nhật mới nhất hôm nay như sau

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
VÀNG 99,9% 56.250.000
Giảm 200K
57.150.000
Giảm 200K

Đơn vị tính: đồng/lượng

Trên đây giá vàng Hải Hậu Giao Thủy Nam Định hôm nay

Bảng chi tiết các loại vàng khác trong cả nước mới nhất

Giá vàng ta, vàng tây mới nhất hôm nay như sau
- Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn niêm yết ở mức 68.100.000 - 68.800.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nhẫn 24k 99,99 SJC niêm yết với giá 56.600.000 - 57.550.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 24k 99,99%: 56.450.000 - 57.250.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 24k 99%: hiện niêm yết ở mức 55.483.000 - 56.683.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng 18k: hiện niêm yết ở mức 41.092.000 - 43.092.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng 14k: niêm yết 31.530.000 - 33.530.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng 10k: hiện giao dịch ở mức 22.026.000 - 24.026.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
Dưới đây là bảng giá vàng chi tiết
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
PNJ 68.100.000
68.800.000
DOJI 68.000.000 68.800.000
Phú Quí SJC 68.200.000
68.550.000
SJC Mi Hồng 68.100.000
68.820.000
SJC tại Hà Nội 68.100.000
68.820.000
SJC tại Đà Nẵng 68.100.000
68.820.000
SJC HCM 68.100.000
68.800.000
Nhẫn SJC 99,99 56.600.000
57.550.000
Nữ trang 99,99 56.450.000
57.250.000
Nữ trang 99% 55.483.000
56.683.000
Nữ trang 75% 41.092.000
43.092.000
Nữ trang 58,3% 31.530.000
33.530.000
Nữ trang 41% 22.026.000
24.026.000

Đơn vị tính đồng/lượng