Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy

Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy Hôm Nay

Giá vàng 99,9 tại hiệp hội vàng bạc Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Định vừa cập nhật mới nhất hôm nay như sau

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Giá vàng nhẫn 24k 99,9 7.520.000 7.580.000

Đơn vị tính: đồng/chỉ (giá vàng tham khảo)

Trên đây giá vàng Hải Hậu Giao Thủy Nam Định hôm nay

Bảng chi tiết các loại vàng khác

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG7.750.0007.950.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ7.555.0007.695.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ7.555.0007.705.000
Vàng nữ trang 99,99%7.545.0007.655.000
Vàng nữ trang 99%7.379.2007.579.200
Vàng nữ trang 75%5.506.8005.756.800
Vàng nữ trang 58,3%4.228.3004.478.300
Vàng nữ trang 41,7%2.957.5003.207.500
Giá Vàng SJC 1L - 10L - 1KG hiện đang niêm yết ở mức 7.750.000 - 7.950.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hiện đang niêm yết ở mức 7.555.000 - 7.695.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ hiện đang niêm yết ở mức 7.555.000 - 7.705.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nữ trang 99,99% hiện đang niêm yết ở mức 7.545.000 - 7.655.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nữ trang 99% hiện đang niêm yết ở mức 7.379.200 - 7.579.200 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nữ trang 75% hiện đang niêm yết ở mức 5.506.800 - 5.756.800 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nữ trang 58,3% hiện đang niêm yết ở mức 4.228.300 - 4.478.300 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nữ trang 41,7% hiện đang niêm yết ở mức 2.957.500 - 3.207.500 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.

Đơn vị tính đồng/chỉ.