Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy

Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy Hôm Nay

Giá vàng 99,9 tại hiệp hội vàng bạc Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Định vừa cập nhật mới nhất hôm nay như sau

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
VÀNG 99,9% 5.460.000 5.500.000

Đơn vị tính: đồng/chỉ

Trên đây giá vàng Hải Hậu Giao Thủy Nam Định hôm nay

Bảng chi tiết các loại vàng khác trong cả nước mới nhất

Giá vàng ta, vàng tây mới nhất hôm nay như sau
- Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn niêm yết ở mức 66.250.000 - 66.950.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nhẫn 24k 99,99 SJC niêm yết với giá 55.000.000 - 56.000.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 24k 99,99%: 54.900.000 - 55.600.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 24k 99%: hiện niêm yết ở mức 53.750.000 - 55.050.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng 18k: hiện niêm yết ở mức 39.854.000 - 41.854.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng 14k: niêm yết 30.568.000 - 32.568.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng 10k: hiện giao dịch ở mức 21.338.000 - 23.338.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
Dưới đây là bảng giá vàng chi tiết
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
PNJ 66.450.000
67.050.000
DOJI 66.200.000 66.900.000
Phú Quí SJC 66.350.000
67.000.000
Bảo Tín Minh Châu 66.400.000
66.980.000
SJC Mi Hồng 66.350.000
66.900.000
SJC tại Hà Nội 66.250.000
66.970.000
SJC tại Đà Nẵng 66.250.000
66.970.000
SJC HCM 66.250.000
66.950.000
Nhẫn SJC 99,99 55.000.000
56.000.000
Nữ trang 99,99 54.900.000
55.600.000
Nữ trang 99% 53.750.000
55.050.000
Nữ trang 75% 39.854.000
41.854.000
Nữ trang 58,3% 30.568.000
32.568.000
Nữ trang 41% 21.338.000
23.338.000

Đơn vị tính đồng/lượng

Giá vàng DOJI

Giá vàng miếng SJC DOJI hôm nay mua vào: 6.620.000, bán ra: 6.690.000 đồng/chỉ
Giá vàng DOJI Hưng Thịnh Vượng mua vào: 5.480.000, bán ra: 5.585.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 24k 99,99 mua vào: 5.445.000, bán ra: 5.555.000 đồng/chỉ
Nữ trang 24k 99,9 mua vào: 5.435.000, bán ra: 5.545.000 đồng/chỉ
Nữ trang 24k 99 mua vào: 5.365.000, bán ra: 5.510.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 18k (vàng tây) mua vào: 3.895.000, bán ra: 5.510.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 16k (vàng tây) mua vào: 3.545.000, bán ra: 4.675.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 14k (vàng tây) mua vào: 2.970.000, bán ra: 3.980.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 10k (vàng tây) mua vào: 2.195.000, bán ra: 2.390.000 đồng/chỉ

Bảng giá vàng ta vàng tây mới nhất hôm nay tại DOJI

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC DOJI 6.620.000 6.690.000
Hưng Thịnh Vượng 5.480.000 5.585.000
Nguyên liệu 99.99 5.475.000 5.505.000
Nguyên liệu 99.9 5.470.000 5.500.000
Nữ trang 99.99 5.445.000 5.555.000
Nữ trang 99.9 5.435.000 5.545.000
Nữ trang 99 5.365.000 5.510.000
Nữ trang 18k 3.895.000 5.510.000
Nữ trang 16k 3.545.000 4.675.000
Nữ trang 14k 2.970.000 3.980.000
Nữ trang 10k 2.195.000 2.390.000

Giá vàng 610, 680, 750, 980, 985, 9999 là vàng gì?

Giá vàng 610 hôm nay

- Vàng 610 là vàng gì? Vàng 610 là vàng có 61% là vàng nguyên chất và 39% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 14,64K
- Giá vàng 610 hôm nay tại Mi Hồng 32.600.000 - 33.600.000 đồng/lượng.

Giá vàng 680 hôm nay

- Vàng 680 là vàng gì? Vàng 610 là vàng có 68% là vàng nguyên chất và 32% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 16,32K
- Giá vàng 680 Mi Hồng 33.600.000 - 34.600.000 đồng/lượng.

Giá vàng 750 hôm nay

- Vàng 750 là vàng gì? Vàng 750 là vàng có 75% là vàng nguyên chất và 25% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 18K
- Giá vàng 750 Mi Hồng 38.400.000 - 39.900.000 đồng/lượng.

Giá vàng 980 hôm nay

- Vàng 980 là vàng gì? Vàng 980 hay còn gọi là vàng 98, là vàng có 98% là vàng nguyên chất và 2% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 23,52K
- Giá vàng 980 Mi Hồng 53.100.000 - 54.100.000 đồng/lượng.

Giá vàng 985 hôm nay

- Vàng 985 là vàng gì? Vàng 985 là vàng có 98,5% là vàng nguyên chất và 1,5% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 23,64K
- Giá vàng 985 Mi Hồng 53.400.000 - 54.400.000 đồng/lượng.

Giá vàng 99,9 hôm nay

- Vàng 99,99 là vàng gì? Vàng 99,99 là vàng có 99,99 là vàng nguyên chất, hay còn họi là vàng nguyên chất, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 24K
- Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng 54.400.000 - 55.100.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng

- Giá vàng miếng Mi Hồng hôm nay 66.250.000 - 66.970.000 đồng/lượng.

 

Theo dõi page Facebook GIÁ VÀNG HÔM NAY để nhận thông tin cập nhật giá vàng, lãi suất mới nhất mỗi ngày