Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy

Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy Hôm Nay

Giá vàng 99,9 tại hiệp hội vàng bạc Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Định vừa cập nhật mới nhất hôm nay như sau

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
VÀNG 99,9% 5.235.000 5.275.000

Đơn vị tính: đồng/chỉ

Trên đây giá vàng Hải Hậu Giao Thủy Nam Định hôm nay

Bảng chi tiết các loại vàng khác trong cả nước mới nhất

Giá vàng ta, vàng tây mới nhất hôm nay như sau
- Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn niêm yết ở mức 66.100.000 - 66.900.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nhẫn 24k 99,99 SJC niêm yết với giá 52.850.000 - 53.850.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 24k 99,99%: 52.650.000 - 53.450.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 24k 99%: hiện niêm yết ở mức 51.621.000 - 52.921.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng 18k: hiện niêm yết ở mức 38.242.000 - 40.242.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng 14k: niêm yết 29.314.000 - 31.314.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng 10k: hiện giao dịch ở mức 20.441.000 - 22.441.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
Dưới đây là bảng giá vàng chi tiết
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
PNJ 66.100.000
66.900.000
DOJI 66.100.000 66.800.000
Phú Quí SJC 66.200.000
66.900.000
Bảo Tín Minh Châu 66.220.000
66.890.000
SJC Mi Hồng 66.200.000
66.900.000
SJC tại Hà Nội 66.100.000
66.920.000
SJC tại Đà Nẵng 66.100.000
66.920.000
SJC HCM 66.100.000
66.900.000
Nhẫn SJC 99,99 52.850.000
53.850.000
Nữ trang 99,99 52.650.000
53.450.000
Nữ trang 99% 51.621.000
52.921.000
Nữ trang 75% 38.242.000
40.242.000
Nữ trang 58,3% 29.314.000
31.314.000
Nữ trang 41% 20.441.000
22.441.000

Đơn vị tính đồng/lượng

Giá vàng 610, 680, 750, 980, 985, 9999 là vàng gì?

Giá vàng 610 hôm nay

- Vàng 610 là vàng gì? Vàng 610 là vàng có 61% là vàng nguyên chất và 39% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 14,64K
- Giá vàng 610 hôm nay tại Mi Hồng 32.000.000 - 33.700.000 đồng/lượng.

Giá vàng 680 hôm nay

- Vàng 680 là vàng gì? Vàng 610 là vàng có 68% là vàng nguyên chất và 32% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 16,32K
- Giá vàng 680 Mi Hồng 33.000.000 - 34.700.000 đồng/lượng.

Giá vàng 750 hôm nay

- Vàng 750 là vàng gì? Vàng 750 là vàng có 75% là vàng nguyên chất và 25% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 18K
- Giá vàng 750 Mi Hồng 37.800.000 - 39.800.000 đồng/lượng.

Giá vàng 980 hôm nay

- Vàng 980 là vàng gì? Vàng 980 hay còn gọi là vàng 98, là vàng có 98% là vàng nguyên chất và 2% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 23,52K
- Giá vàng 980 Mi Hồng 51.800.000 - 52.800.000 đồng/lượng.

Giá vàng 985 hôm nay

- Vàng 985 là vàng gì? Vàng 985 là vàng có 98,5% là vàng nguyên chất và 1,5% còn lại là các kim loại khác, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 23,64K
- Giá vàng 985 Mi Hồng 52.100.000 - 53.100.000 đồng/lượng.

Giá vàng 99,9 hôm nay

- Vàng 99,99 là vàng gì? Vàng 99,99 là vàng có 99,99 là vàng nguyên chất, hay còn họi là vàng nguyên chất, Nếu quy đổi ra Karat thì sẽ là 24K
- Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng 53.100.000 - 53.900.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng

- Giá vàng miếng Mi Hồng hôm nay 66.100.000 - 66.920.000 đồng/lượng.