Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy

Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy Hôm Nay

Giá vàng 99,9 tại hiệp hội vàng bạc Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Định vừa cập nhật mới nhất hôm nay như sau

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Giá vàng nhẫn 24k 99,9 7.360.000 7.430.000

Đơn vị tính: đồng/chỉ (giá vàng tham khảo)

Trên đây giá vàng Hải Hậu Giao Thủy Nam Định hôm nay

Bảng chi tiết các loại vàng khác

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG7.498.0007.698.000
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ7.375.000
▼45K
7.535.000
▼45K
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ7.375.000
▼45K
7.545.000
▼45K
Vàng nữ trang 99,99%7.365.000
▼45K
7.465.000
▼45K
Vàng nữ trang 99%7.191.100
▼44.5K
7.391.100
▼44.5K
Vàng nữ trang 75%5.364.300
▼33.8K
5.614.300
▼33.8K
Vàng nữ trang 58,3%4.117.500
▼26.3K
4.367.500
▼26.3K
Vàng nữ trang 41,7%2.878.200
▼18.8K
3.128.200
▼18.8K
SJC Biên Hòa8.460.0008.680.000
Giá Vàng SJC 1L - 10L - 1KG hiện đang niêm yết ở mức 7.498.000 - 7.698.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ có sự điều chỉnh giảm 45.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 7.375.000 - 7.535.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ có sự điều chỉnh giảm 45.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 7.375.000 - 7.545.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh giảm 45.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 7.365.000 - 7.465.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nữ trang 99% có sự điều chỉnh giảm 44.500 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 7.191.100 - 7.391.100 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nữ trang 75% có sự điều chỉnh giảm 33.800 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 5.364.300 - 5.614.300 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nữ trang 58,3% có sự điều chỉnh giảm 26.300 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 4.117.500 - 4.367.500 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá Vàng nữ trang 41,7% có sự điều chỉnh giảm 18.800 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 2.878.200 - 3.128.200 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.
Giá vàng SJC Biên Hòa hiện đang niêm yết ở mức 8.460.000 - 8.680.000 (mua vào - bán ra) đồng/chỉ.

Đơn vị tính đồng/chỉ.