Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy

Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy Hôm Nay

Giá vàng 99,9 tại hiệp hội vàng bạc Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Định vừa cập nhật mới nhất hôm nay như sau

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Giá vàng nhẫn 24k 99,9 6.300.000
Giảm 20K
6.380.000
Giảm 20K

Đơn vị tính: đồng/chỉ (giá vàng tham khảo)

Trên đây giá vàng Hải Hậu Giao Thủy Nam Định hôm nay

Bảng chi tiết các loại vàng khác trong cả nước mới nhất

Giá vàng ta, vàng tây mới nhất hôm nay như sau
- Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn niêm yết ở mức 76.600.000 - 78.800.000 đồng/lượng (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nhẫn 24k 99,99 SJC niêm yết với giá 63.600.000 - 64.800.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 24k 99,99%: 63.400.000 - 64.400.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 24k 99%: hiện niêm yết ở mức 62.262.000 - 63.762.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng 18k: hiện niêm yết ở mức 46.455.000 - 48.455.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng 14k: niêm yết 35.699.000 - 37.699.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
- Giá vàng 10k: hiện giao dịch ở mức 25.007.000 - 27.007.000 đồng/lượng(mua vào - bán ra)
Dưới đây là bảng giá vàng chi tiết
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
PNJ 76.800.000
79.000.000
DOJI 76.550.000 78.750.000
Phú Quí SJC 77.400.000
78.400.000
SJC Mi Hồng 76.600.000
78.820.000
SJC tại Hà Nội 76.600.000
78.820.000
SJC tại Đà Nẵng 76.600.000
78.820.000
SJC HCM 76.600.000
78.800.000
Nhẫn SJC 99,99 63.600.000
64.800.000
Nữ trang 99,99 63.400.000
64.400.000
Nữ trang 99% 62.262.000
63.762.000
Nữ trang 75% 46.455.000
48.455.000
Nữ trang 58,3% 35.699.000
37.699.000
Nữ trang 41% 25.007.000
27.007.000

Đơn vị tính đồng/lượng