Bảng giá vàng hôm nay online

Bảng giá vàng SJC hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 66.450.000
67.050.000
PHÚ QUÍ SJC 66.450.000
66.900.000
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.350.000
67.070.000
SJC Mi Hồng 66.350.000
67.070.000
SJC 66.350.000
67.050.000

Bảng giá vàng Mi Hồng Online

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC Mi Hồng 66.350.000
67.070.000
-Vàng 999 Mi Hồng 55.300.000
55.800.000
-Vàng 985 Mi Hồng 54.300.000
55.300.000
-Vàng 980 Mi Hồng 54.000.000
55.000.000
-Vàng 750 Mi Hồng 38.600.000
40.100.000
-Vàng 680 Mi Hồng 33.800.000
34.800.000
-Vàng 610 Mi Hồng 32.800.000
33.800.000

Bảng giá vàng SJC trực tuyến

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC 66.350.000
67.050.000
-NHẪN SJC 99,99 55.550.000
56.500.000
-NỮ TRANG 99,99 55.400.000
56.100.000
-NỮ TRANG 99% 54.345.000
55.545.000
-NỮ TRANG 75% 40.229.000
42.229.000
-NỮ TRANG 58,3% 30.860.000
32.860.000
-NỮ TRANG 41% 21.546.000
23.546.000

Bảng giá vàng miếng SJC tại các tỉnh

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC TẠI HÀ NỘI 66.350.000
67.070.000
SJC TẠI ĐA NẴNG 66.350.000
67.070.000
SJC TẠI NHA TRANG 66.350.000
67.070.000
SJC TẠI CÀ MAU 66.350.000
67.070.000
SJC TẠI HUẾ 66.320.000
66.830.000
SJC TẠI BIÊN HÒA 66.650.000
67.070.000
SJC TẠI MIỀN TÂY 66.350.000
67.050.000
SJC TẠI QUẢNG NGÃI 66.350.000
67.050.000
SJC TẠI LONG XUYÊN 66.350.000
67.050.000
SJC TẠI BẠC LIÊU 66.370.000
67.100.000
SJC TẠI QUY NHƠN 66.350.000
67.070.000
SJC TẠI PHAN RANG 66.330.000
67.070.000
SJC TẠI HẠ LONG 66.330.000
67.070.000
SJC TẠI QUẢNG NAM 66.330.000
67.070.000
Theo dõi page Facebook GIÁ VÀNG HÔM NAY để nhận thông tin cập nhật giá vàng, lãi suất mới nhất mỗi ngày