Bảng giá vàng hôm nay online

Bảng giá vàng SJC hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 73.100.000
74.400.000
PHÚ QUÍ SJC 73.200.000
74.420.000
BẢO TÍN MINH CHÂU 73.200.000
74.500.000
SJC Mi Hồng 73.300.000
74.500.000
SJC 73.200.000
74.400.000

Bảng giá vàng Mi Hồng Online

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC Mi Hồng 73.300.000
74.500.000
-Vàng 999 Mi Hồng 60.600.000
61.600.000
-Vàng 985 Mi Hồng 59.600.000
60.600.000
-Vàng 980 Mi Hồng 59.300.000
60.300.000
-Vàng 750 Mi Hồng 42.000.000
43.500.000
-Vàng 680 Mi Hồng 37.200.000
38.200.000
-Vàng 610 Mi Hồng 36.200.000
37.200.000

Bảng giá vàng SJC trực tuyến

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC 73.200.000
74.400.000
-NHẪN SJC 99,99 61.300.000
62.400.000
-NỮ TRANG 99,99 61.200.000
62.100.000
-NỮ TRANG 99% 60.285.000
61.485.000
-NỮ TRANG 75% 44.730.000
46.730.000
-NỮ TRANG 58,3% 34.358.000
36.358.000
-NỮ TRANG 41% 24.048.000
26.048.000

Bảng giá vàng miếng SJC tại các tỉnh

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC TẠI HÀ NỘI 73.200.000
74.420.000
SJC TẠI ĐA NẴNG 73.200.000
74.420.000
SJC TẠI NHA TRANG 73.200.000
74.420.000
SJC TẠI CÀ MAU 73.200.000
74.420.000
SJC TẠI HUẾ 73.170.000
74.420.000
SJC TẠI BIÊN HÒA 73.200.000
74.400.000
SJC TẠI MIỀN TÂY 73.200.000
74.400.000
SJC TẠI QUẢNG NGÃI 73.200.000
74.400.000
SJC TẠI LONG XUYÊN 73.200.000
74.420.000
SJC TẠI BẠC LIÊU 73.180.000
74.420.000
SJC TẠI QUY NHƠN 0.000
0.000
SJC TẠI PHAN RANG 0.000
0.000
SJC TẠI HẠ LONG 0.000
0.000
SJC TẠI QUẢNG NAM 0.000
0.000

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay

Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay