Bảng giá vàng hôm nay online

BẢNG GIÁ VÀNG ONLINE 21/05/2024

Loại vàng Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG88.600.000
▼400K
90.600.000
▼400K
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ75.550.000
▼200K
77.250.000
▼200K
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ75.550.000
▼200K
77.350.000
▼200K
Vàng nữ trang 99,99%75.450.000
▼200K
76.450.000
▼200K
Vàng nữ trang 99%73.693.000
▼198K
75.693.000
▼198K
Vàng nữ trang 75%54.993.000
▼150K
57.493.000
▼150K
Vàng nữ trang 58,3%42.225.000
▼116K
44.725.000
▼116K
Vàng nữ trang 41,7%29.533.000
▼83K
32.033.000
▼83K
SJC Biên Hòa84.600.00086.800.000
Giá Vàng SJC 1L - 10L - 1KG có sự điều chỉnh giảm 400.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 88.600.000 - 90.600.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 75.550.000 - 77.250.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 75.550.000 - 77.350.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 75.450.000 - 76.450.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nữ trang 99% có sự điều chỉnh giảm 198.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 73.693.000 - 75.693.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nữ trang 75% có sự điều chỉnh giảm 150.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 54.993.000 - 57.493.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nữ trang 58,3% có sự điều chỉnh giảm 116.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 42.225.000 - 44.725.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nữ trang 41,7% có sự điều chỉnh giảm 83.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 29.533.000 - 32.033.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC Biên Hòa hiện đang niêm yết ở mức 84.600.000 - 86.800.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay

Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay