Giá vàng PNJ hôm nay

Giá vàng nhẫn 9999 vàng miếng PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ

Sau đây là bảng giá vàng miếng, vàng nhẫn 24k 9999, 18k 14k 10k tại PNJ hôm nay vừa được cập nhật giá mới nhất:

Giá vàng PNJ được cập nhật lúc 07/12/2022 15:35:32 - Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ HCM mua vào: 52.900.000 đồng/lượng, Bán ra: 54.000.000 đồng/lượng
- Giá vàng miếng SJC PNJ HCM mua vào: 66.100.000 đồng/lượng, Bán ra: 66.900.000 đồng/lượng
- Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ HÀ NỘI mua vào: 52.900.000 đồng/lượng, Bán ra: 54.000.000 đồng/lượng
- Giá vàng miếng SJC PNJ HÀ NỘI mua vào: 66.100.000 đồng/lượng, Bán ra: 66.900.000 đồng/lượng
- Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ ĐÀ NẴNG mua vào: 52.900.000 đồng/lượng, Bán ra: 54.000.000 đồng/lượng
- Giá vàng miếng SJC PNJ ĐÀ NẴNG mua vào: 66.100.000 đồng/lượng, Bán ra: 66.900.000 đồng/lượng
- Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ MIỀN TÂY mua vào: 52.900.000 đồng/lượng, Bán ra: 54.000.000 đồng/lượng
- Giá vàng miếng SJC PNJ MIỀN TÂY mua vào: 66.100.000 đồng/lượng, Bán ra: 66.900.000 đồng/lượng
- Giá Vàng 24K (999.9) mua vào: 66.100.000 đồng/lượng, Bán ra: 66.900.000 đồng/lượng
- Giá Vàng 750 (18K) mua vào: 66.100.000 đồng/lượng, Bán ra: 66.900.000 đồng/lượng
- Giá Vàng 14K) hiện tại mua vào: 66.100.000 đồng/lượng, Bán ra: 66.900.000 đồng/lượng
- Giá Vàng 10K hiện tại mua vào: 66.100.000 đồng/lượng, Bán ra: 66.900.000 đồng/lượng
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
PNJ HCM 52.900.000 54.000.000
SJC PNJ HCM 66.100.000 66.900.000
PNJ HÀ NỘI 52.900.000 54.000.000
SJC PNJ HÀ NỘI 66.100.000 66.900.000
PNJ ĐÀ NẴNG 52.900.000 54.000.000
SJC PNJ ĐÀ NẴNG 66.100.000 66.900.000
PNJ MIỀN TÂY 52.900.000 54.000.000
SJC PNJ MIỀN TÂY 66.100.000 66.900.000
NHẪN PNJ 24K 52.900.000 53.900.000
NỮ TRANG 24K 52.400.000 53.200.000
NỮ TRANG 18K 38.650.000 40.050.000
NỮ TRANG 14K 29.870.000 31.270.000
NỮ TRANG 10K 20.880.000 22.280.000