Giá vàng PNJ hôm nay

Giá vàng nhẫn 9999 vàng miếng PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ

Sau đây là bảng giá vàng miếng, vàng nhẫn 24k 9999, 18k 14k 10k tại PNJ hôm nay vừa được cập nhật giá mới nhất:

- Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ HCM mua vào: 63.550.000 đồng/lượng, Bán ra: 64.700.000 đồng/lượng (6.355.000 - 6.470.000 đồng/chỉ)
- Giá vàng miếng SJC PNJ HCM mua vào: 76.800.000 đồng/lượng, Bán ra: 79.000.000 đồng/lượng (7.680.000 - 7.900.000 đồng/chỉ)
- Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ HÀ NỘI mua vào: 63.550.000 đồng/lượng, Bán ra: 64.700.000 đồng/lượng (6.355.000 - 6.470.000 đồng/chỉ)
- Giá vàng miếng SJC PNJ HÀ NỘI mua vào: 76.800.000 đồng/lượng, Bán ra: 79.000.000 đồng/lượng
- Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ ĐÀ NẴNG mua vào: 63.550.000 đồng/lượng, Bán ra: 64.700.000 đồng/lượng
- Giá vàng miếng SJC PNJ ĐÀ NẴNG mua vào: 76.800.000 đồng/lượng, Bán ra: 79.000.000 đồng/lượng
- Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ MIỀN TÂY mua vào: 63.550.000 đồng/lượng, Bán ra: 64.700.000 đồng/lượng
- Giá vàng miếng SJC PNJ MIỀN TÂY mua vào: 76.700.000 đồng/lượng, Bán ra: 78.800.000 đồng/lượng
- Giá Vàng 24K (999.9) mua vào: 76.800.000 đồng/lượng, Bán ra: 79.000.000 đồng/lượng
- Giá Vàng 750 (18K) mua vào: PNJ.000 đồng/lượng, Bán ra: 63.550.000 đồng/lượng
- Giá Vàng 14K) hiện tại mua vào: SJC.000 đồng/lượng, Bán ra: 76.800.000 đồng/lượng
- Giá Vàng 10K hiện tại mua vào: Giá vàng nữ trang.000 đồng/lượng, Bán ra: Nhẫn PNJ (24K).000 đồng/lượng

BẢNG GIÁ VÀNG PNJ HÔM NAY

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
PNJ HCM 63.550.000 64.700.000
SJC PNJ HCM 76.800.000 79.000.000
PNJ HÀ NỘI 63.550.000 64.700.000
SJC PNJ HÀ NỘI 76.800.000 79.000.000
PNJ ĐÀ NẴNG 63.550.000 64.700.000
SJC PNJ ĐÀ NẴNG 76.800.000 79.000.000
PNJ MIỀN TÂY 63.550.000 64.700.000
SJC PNJ MIỀN TÂY 76.700.000 78.800.000
NHẪN PNJ 24K 63.550.000 64.700.000
NỮ TRANG 24K 76.800.000 79.000.000
NỮ TRANG 18K PNJ.000 63.550.000
NỮ TRANG 14K SJC.000 76.800.000
NỮ TRANG 10K Giá vàng nữ trang.000 Nhẫn PNJ (24K).000
Giá vàng PNJ được cập nhật lúc 26/02/2024 09:29:53