Giá vàng PNJ hôm nay

Giá vàng nhẫn 9999 vàng miếng PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ

Sau đây là bảng giá vàng miếng, vàng nhẫn 24k 9999, 18k 14k 10k tại PNJ hôm nay vừa được cập nhật giá mới nhất:

Loại vàngGiá mua vàoGiá bán ra
PNJ7.575.0007.702.000
SJC7.750.0007.950.000
Nhẫn PNJ (24K)7.575.0007.702.000
Nữ trang 24K7.570.0007.650.000
Nữ trang 18K5.613.0005.753.000
Nữ trang 14K4.350.0004.490.000
Nữ trang 10K3.057.0003.197.000
Giá vàng PNJ hiện tại mua vào 7.575.000 và bán ra 7.702.000 đồng/chỉ.
Giá vàng SJC hiện tại mua vào 7.750.000 và bán ra 7.950.000 đồng/chỉ.
Giá vàng Nhẫn PNJ (24K) hiện tại mua vào 7.575.000 và bán ra 7.702.000 đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 24K hiện tại mua vào 7.570.000 và bán ra 7.650.000 đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 18K hiện tại mua vào 5.613.000 và bán ra 5.753.000 đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 14K hiện tại mua vào 4.350.000 và bán ra 4.490.000 đồng/chỉ.
Giá vàng Nữ trang 10K hiện tại mua vào 3.057.000 và bán ra 3.197.000 đồng/chỉ.