Lãi suất tiền gửi tiết kiệm mới nhất tại ngân hàng BIDV

Lãi suất tiết kiệm tại quầy BIDV hình thức tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,10%
1 tháng 4,10%
2 tháng 4,10%
3 tháng 4,40%
5 tháng 4,40%
6 tháng 4,70%
9 tháng 4,80%
12 tháng 6,40%
13 tháng 6,40%
15 tháng 6,40%
18 tháng 6,40%
24 tháng 6,40%
36 tháng 6,40%

Cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Tiền lãi bằng số tiền gửi, nhân cho lãi suất, nhân số tháng gửi, rồi chia cho 12
hoặc số tiền gửi nhân cho lãi suất, nhân với số ngày gửi, rồi chia cho 365

GỬI TIẾT KIỆM 1 TỶ TẠI NGÂN HÀNG BIDV KỲ HẠN 1 THÁNG LÃI BAO NHIÊU?

Gửi 1 TỶ với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của BIDV kỳ hạn 1 tháng là 4,10 % thì tiền lãi sẽ là:
1.000.000.000 x 4,10% : 12 = 3.416.666 đồng

GỬI TIẾT KIỆM 1 TỶ TẠI NGÂN HÀNG BIDV KỲ HẠN 3 THÁNG LÃI BAO NHIÊU?

Gửi 1 TỶ với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của BIDV kỳ hạn 3 tháng là 4.40% thì tiền lãi sẽ là: Lãi suất 3 tháng được tính như sau.
1.000.000.000 x 4.40% x 3 : 12 = 11.000.000 đồng.
Như vậy lãi suất mỗi tháng là 3.666.666 đồng.

GỬI TIẾT KIỆM 1 TỶ TẠI NGÂN HÀNG BIDV KỲ HẠN 6 THÁNG LÃI BAO NHIÊU?

Gửi 1 TỶ với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của BIDV kỳ hạn 6 tháng ở thời điểm hiện tại là 4.70 % thì tiền lãi sẽ là: Lãi suất 6 tháng được tính như sau.
1.000.000.000 x  4.70% x 6 : 12 = 23.500.000 đồng.
Như vậy lãi suất mỗi tháng là 3.916.666 đồng

GỬI TIẾT KIỆM 1 TỶ TẠI NGÂN HÀNG BIDV KỲ HẠN 9 THÁNG LÃI BAO NHIÊU?

Gửi 1 TỶ với kỳ hạn 9 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của BIDV kỳ hạn 9 tháng là 4,80 % thì tiền lãi sẽ là: Lãi suất 9 tháng được tính như sau.
1 .000.000.000 x 4,80% x 9 : 12 = 36.000.000 đồng.
Như vậy lãi suất mỗi tháng là 4.000.000 đồng

GỬI TIẾT KIỆM 1 TỶ TẠI NGÂN HÀNG BIDV KỲ HẠN 12 THÁNG LÃI BAO NHIÊU?

Gửi 1 TỶ với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của BIDV kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại là 6.40 % thì tiền lãi sẽ là: Lãi suất 12 tháng được tính như sau.
1.000.000.000 x 6,40% = 64.000.000 đồng.
Như vậy lãi suất mỗi tháng là 5.333.333 đồng.

Xem lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng online tại: Lãi suất ngân hàng