Giá vàng DOJI hôm nay

giá vàng doji hôm nay

Giá vàng nhẫn vàng miếng SJC DOJI hôm nay

Dưới đây là giá vàng miếng DOJI, vàng nhẫn 99,99, vàng nữ trang (vàng tây): 18k, 16k, 14k, 10k mới nhất tại DOJI vừa được cập nhật hôm nay.

Giá vàng miếng SJC DOJI hôm nay mua vào: 6.815.000, bán ra: 6.905.000 đồng/chỉ
Giá vàng DOJI Hưng Thịnh Vượng mua vào: 5.535.000, bán ra: 5.655.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 24k 99,99 mua vào: 5.505.000, bán ra: 5.620.000 đồng/chỉ
Nữ trang 24k 99,9 mua vào: 5.495.000, bán ra: 5.610.000 đồng/chỉ
Nữ trang 24k 99 mua vào: 5.425.000, bán ra: 5.575.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 18k (vàng tây) mua vào: 4.224.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 16k (vàng tây) mua vào: 3.772.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 14k (vàng tây) mua vào: 3.301.000 đồng/chỉ
Vàng nữ trang 10k (vàng tây) mua vào: 3.245.000 đồng/chỉ

BẢNG GIÁ VÀNG DOJI

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC DOJI 68.150.000 69.050.000
Hưng Thịnh Vượng 55.350.000 56.550.000
Nguyên liệu 99.99 55.350.000 55.700.000
Nguyên liệu 99.9 55.350.000 55.600.000
Nữ trang 99.99 55.050.000 56.200.000
Nữ trang 99.9 54.950.000 56.100.000
Nữ trang 99 54.250.000 55.750.000
Nữ trang 18k 42.240.000
Nữ trang 16k 37.720.000
Nữ trang 14k 33.010.000
Nữ trang 10k 32.450.000

Đơn vị tính: đồng/chỉ