200 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi bao nhiêu

Lãi suất mới nhất tại ngân hàng Agribank

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
Không kỳ hạn 0.3
1 4.6
2 4.6
3 5.1
5 5.1
6 5.8
9 5.8
12 7.2
13 7
15 7
18 7
24 7
  • Kỳ hạn không thời hạn: Lãi suất 0,3%
  • Kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng: Lãi suất 4,6%
  • Kỳ hạn 3 tháng, 5 tháng: Lãi suất 5,1%
  • Kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng: Lãi suất 5,8%
  • Kỳ hạn 12 tháng lãi suất là 7,2%
  • Kỳ hạn 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng: Lãi suất 7%/năm

Cách tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng

TIỀN LÃI = SỐ TIỀN GỬI x LÃI SUẤT % x SỐ THÁNG GỬI : 12

200 triệu gửi ngân hàng Agribank lãi bao nhiêu mỗi tháng

Gửi 200 triệu với kỳ hạn 1 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 1 tháng là 4,6 % thì tiền lãi sẽ là:
200.000.000 x 4,6% : 12 = 766.666 đồng
Gửi 200 triệu với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 3 tháng là 5,1 % thì tiền lãi 3 tháng được tính như sau:
200.000.000 x 5,1% x 3 : 12 = 2.550.000 đồng. Tiền lãi mỗi tháng là 850.000 đồng
Gửi 200 triệu với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 6 tháng ở thời điểm hiện tại là 5,8 % thì tiền lãi 6 tháng được tính như sau:
200.000.000 x 5,8% x 6 : 12 = 5.800.000 đồng. Tiền lãi mỗi tháng là 966.666 đồng
Gửi 200 triệu với kỳ hạn 9 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 9 tháng là 5,8 % thì tiền lãi 9 tháng như sau:
200.000.000 x 5,8% x 9 : 12 = 8.700.000 đồng. Tiền lãi mỗi tháng là 966.666 đồng
Gửi 200 triệu với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy của Agribank kỳ hạn 12 tháng ở thời điểm hiện tại là 7,2 % thì tiền lãi 12 tháng sẽ là:
200.000.000 x 7,2 % = 14.400.000 đồng. Tiền lãi mỗi tháng là 1.200.000 đồng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *