Gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng

Gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu mỗi tháng phụ thuộc vào kỳ hạn gửi và lãi suất của từng ngân hàng. Trước tiên hãy xem qua bảng lãi suất tiết kiệm mới nhất của các ngân hàng cập nhật mới nhất 5/2023

Lãi suất kiết kiệm ngân hàng mới nhất

Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quay kỳ hạn 1 và 3 tháng

TÊN NGÂN HÀNG 1 tháng 3 tháng
ABBank 5.5 5.5
VietBank 5.4 5.4
BaoVietBank 5.2 5.5
NCB 5.5 5.5
GPBank 5.5 5.5
VIB 5.5 5.5
BacABank 5.5 5.5
Saigonbank 5.5 5.5
VietABank 5.5 5.5
VPBank 5.2 5.2
OCB 5.2 5.4
SCB 5.5 5.5
SeABank 5.2 5.2
VietcapitalBank 4 4.3
Oceanbank 5.5 5.5
LienVietPostBank 5 5
PVCombank 5 5
MSB 5.5 5.5
Sacombank 5.3 5.5
PGBank 5.5 5.5
Kienlongbank 5.5 5.5
SHB 5.1 5.3
CBBank 3.8 3.9
Agribank 4.6 5.1
NamABank 5.5 5.5
HDBank 5.5 5.5
MB 5.2 5.3
BIDV 4.9 5.4
Vietcombank 4.6 5.1
VietinBank 4.6 5.1
Techcombank 5.5 5.5
Eximbank 5.5 5.5
DongABank 5 5
ACB 4.7 4.9
TPBank 5.3 5.5

Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quay kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng

TÊN NGÂN HÀNG 6 tháng 9 tháng 12 tháng
ABBank 7.9 8.2 8.4
VietBank 8.2 8.3 8.4
BaoVietBank 7.8 8 8.4
NCB 8.25 8.25 8.3
GPBank 8.05 8.15 8.25
VIB 7.7 7.7 8.2
BacABank 7.9 8 8.1
Saigonbank 7.6 7.7 8
VietABank 7.6 7.7 8
VPBank 7.7 7.7 7.9
OCB 7.4 7.6 7.9
SCB 7.8 7.8 7.8
SeABank 7.6 7.6 7.8
VietcapitalBank 7.2 7.5 7.8
Oceanbank 7.5 7.6 7.7
LienVietPostBank 7.3 7.3 7.7
PVCombank 7 7.4 7.7
MSB 7.5 7.5 7.6
Sacombank 7.3 7.4 7.6
PGBank 7.3 7.3 7.5
Kienlongbank 7 7 7.5
SHB 7 7.1 7.5
CBBank 7.1 7.2 7.5
Agribank 5.8 5.8 7.2
NamABank 7.45 7.1 7.3
HDBank 6.8 6.8 7.2
MB 6.5 6.6 7.2
BIDV 5.8 5.9 7.2
Vietcombank 5.8 5.8 7.2
VietinBank 5.8 5.8 7.2
Techcombank 7.1 7.1
Eximbank 6.3 6.6 7.1
DongABank 6.9 6.95 7
ACB 6.5 6.7 6.9
TPBank 6.1 6.2

Lãi suất trên đây tính theo %/năm.

Gửi ngân hàng 1 tỷ lãi bao nhiêu 1 tháng

Giả sử có 1 tỷ và gửi vào ngân hàng có lãi suất cao nhất hiện nay thì tiền lãi mỗi tháng được tính như sau:

Kỳ hạn 1 đến 3 tháng
Với kỳ hạn 1 đến 3 tháng các ngân hàng có lãi suất cao nhất ở thời điểm hiện tại là: ABBankBaoVietBank, NCB, GPBank, VIB, BacABank, Saigonbank, VietABank, SCB, Oceanbank, MSB, Sacombank, PGBank, Kienlongbank, NamABank, HDBank, Techcombank, Eximbank, TPBank niêm yết lãi suất ở mức 5,5% trên năm.
Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 3 tháng. Lãi suất tiết kiệm với kỳ hạn 3 tháng cao nhất hiện nay là 5.5% trên năm thì tiền lãi 3 tháng là: 13.750.000, như vậy lãi mỗi tháng là: 4.583.333 đồng.

Kỳ hạn 6 tháng
Với kỳ hạn 6 tháng các ngân hàng có lãi suất cao nhất ở thời điểm hiện tại là: ABBank 7,9%, VietBank 8,2%, BaoVietBank 7,8%, NCB 8,25%, GPBank 8,05%, VIB 7,7%, BacABank 7,9%, Saigonbank 7,6%, VietABank 7,6%, VPBank 7,7%, SCB 7,8%, SeABank 7,6%
Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 6 tháng. Lãi suất tiết kiệm với kỳ hạn 6 tháng cao nhất hiện nay là 8.25% trên năm thì tiền lãi 6 tháng là: 41.250.000, lãi mỗi tháng là: 6.875.000 đồng.

Kỳ hạn 9 tháng
Với kỳ hạn 9 tháng các ngân hàng có lãi suất cao nhất ở thời điểm hiện tại là: ABBank 8,2%, VietBank 8,3%, BaoVietBank 8%, NCB 8,25%, GPBank 8,15%, VIB 7,7%, BacABank 8%, Saigonbank 7,7%, VietABank 7,7%, VPBank 7,7%, SCB 7,8%
Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 9 tháng. Lãi suất tiết kiệm với kỳ hạn 9 tháng cao nhất hiện nay là 8.3%/năm thì tiền lãi 9 tháng là: 62.250.000, tiền lãi mỗi tháng là: 6.916.667 đồng.

Kỳ hạn 12 tháng
Với kỳ hạn 12 tháng các ngân hàng có lãi suất cao nhất ở thời điểm hiện tại là: ABBank 8,4%, VietBank 8,4%, BaoVietBank 8,4%, NCB 8,3%, GPBank 8,25%, VIB 8,2%, BacABank 8,1%, Saigonbank 8%, VietABank 8%, VPBank 7,9%, OCB 7,9%.
Gửi 1 tỷ với kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất tiết kiệm với kỳ hạn 12 tháng cao nhất hiện nay là 8.4%/năm thì tiền lãi 12 tháng là: 84.000.000, tiền lãi mỗi tháng là: 7.000.000 đồng.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *