100 triệu gửi ngân hàng Vietcombank lãi suất bao nhiêu

100 triệu gửi ngân hàng Vietcombank lãi suất bao nhiêu?  Số tiền tối thiểu gửi tiết kiệm Vietcombank là 500.000 VND hoặc 20 USD để mở sổ tiết kiệm ngân hàng này. Vì vậy với số tiền 100 triệu đồng lãi suất mới nhất tại Vietcombank như sau

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất 2023

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 3.40%
3 tháng 4.10%
6 tháng 5.00%
9 tháng 5.00%
12 tháng 6.30%
24 tháng 6.30%

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 3.40%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 4.10%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.
Kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 5.00%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.
Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 6.30%/năm.

Gửi 100 triệu lãi bao nhiêu mỗi tháng

100 triệu gửi ngân hàng Vietcombank lãi suất bao nhiêu kỳ hạn 1 tháng

Lãi suất hiện tại tại ngân hàng Vietcombank là 3.40%/năm ở kỳ hạn 1 tháng, khi bạn gửi 100,000,000 đồng tiền lãi 1 tháng sẽ là
100,000,000 x 3.40% x 1 : 12 = 283,333 đồng.

Khi gửi 100 triệu tại ngân hàng Vietcombank kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu

Số tiền lãi nhận được sau 3 tháng khi gửi 100,000,000 đồng tại ngân hàng Vietcombank (lãi suất 4.10%/năm) được tính như sau:
100,000,000 x 4.10% x 3 : 12 = 1,025,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 341,667 đồng.

Gửi ngân hàng Vietcombank 100 triệu kỳ hạn 6 tháng lãi bao nhiêu

Khi gửi 100,000,000 đồng với kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng Vietcombank và lãi suất là 5%/năm, số tiền lãi sau 6 tháng được tính như sau:
100,000,000 x 5.00% x 6 : 12 = 2,500,000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng là: 416,667 đồng.

100 triệu với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Vietcombank sẽ được số tiền lãi sau

Với lãi suất 5.00%/năm tại ngân hàng Vietcombank, số tiền lãi sau 9 tháng khi gửi 100,000,000 đồng được tính như sau:
100,000,000 x 5.00% x 9 : 12 = 3,750,000 đồng.
Tính ra, số tiền lãi mỗi tháng sẽ là: 416,667 đồng.

Gửi ngân hàng Vietcombank 100 triệu kỳ hạn 12 tháng lãi bao nhiêu

Với kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng Vietcombank, lãi suất hiện tại là 6.30%/năm. Số tiền lãi sau 12 tháng được tính như sau:

100,000,000 x 6.30% x 12 : 12 = 6,300,000 đồng.
Với số tiền lãi 6,300,000 đồng được tính cho 12 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 525,000 đồng.

Khi gửi 100 triệu tại ngân hàng Vietcombank kỳ hạn 24 tháng lãi bao nhiêu

Khi gửi 100,000,000 đồng với kỳ hạn 24 tháng tại ngân hàng Vietcombank và lãi suất là 6.30%/năm, số tiền lãi sau 24 tháng được tính như sau:
100,000,000 x 6.30% x 24 : 12 = 12,600,000 đồng.
Với số tiền lãi 12,600,000 đồng được tính cho 24 tháng, số tiền lãi mỗi tháng là: 525,000 đồng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *