Lãi suất ngân hàng Agribank 2023

Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất %/năm
1 tháng 3.00%
3 tháng 3.30%
6 tháng 4.30%
9 tháng 4.30%
12 tháng 5.30%
18 tháng 5.30%
24 tháng 5.30%

Kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là: 3.00%/năm.
Kỳ hạn 3 tháng có lãi suất là: 3.30%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng có lãi suất là: 4.30%/năm.
Kỳ hạn 9 tháng có lãi suất là: 4.30%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng có lãi suất là: 5.30%/năm.
Kỳ hạn 18 tháng có lãi suất là: 5.30%/năm.
Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất là: 5.30%/năm.

Cách tính lãi suất tiền gửi tiết kiệm

Tiền lãi bằng số tiền gửi, nhân cho lãi suất %, nhân số tháng gửi, rồi chia cho 12
hoặc số tiền gửi nhân cho lãi suất %, nhân với số ngày gửi, rồi chia cho 365

Gửi 300 triệu lãi bao nhiêu 1 tháng Agribank

Số tiền lãi khi gửi Agribank 300 triệu tại Agribank trong 1 tháng.

Với lãi suất 3.00%/năm tại Agribank, nếu bạn gửi 300.000.000 đồng trong 1 tháng, số tiền lãi sau kỳ hạn là
300.000.000 x 3.00% x 1 : 12 = 750.000 đồng.

Gửi Agribank 300 triệu kỳ hạn 3 tháng lãi bao nhiêu.

Gửi 300.000.000 đồng vào ngân hàng Agribank trong 3 tháng với lãi suất là 3.30%/năm, sau 3 tháng bạn sẽ nhận được số tiền lãi:
300.000.000 x 3.30% x 3 : 12 = 2.475.000 đồng.
Với tổng số tiền lãi là 2.475.000 đồng cho 3 tháng, số tiền lãi hàng tháng là: 825.000 đồng.

Gửi 300 triệu với kỳ hạn 6 tháng tại Agribank sẽ nhận được số tiền lãi sau.

Khi gửi 300.000.000 đồng tại Agribank với lãi suất 4.30%/năm trong 6 tháng, bạn sẽ nhận được số tiền lãi sau kỳ hạn như sau:
300.000.000 x 4.30% x 6 : 12 = 6.450.000 đồng.
Số tiền lãi mỗi tháng : 1.075.000 đồng.

300 triệu với kỳ hạn 9 tháng tại ngân hàng Agribank sẽ được số tiền lãi sau.

Số tiền lãi nhận được sau 9 tháng khi gửi 300.000.000 đồng tại ngân hàng Agribank (lãi suất 4.30%/năm) được tính như sau:
300.000.000 x 4.30% x 9 : 12 = 9.675.000 đồng.
Với tổng số tiền lãi là 9.675.000 đồng cho 9 tháng, số tiền lãi hàng tháng là: 1.075.000 đồng.

Gửi 300 triệu ở kỳ hạn 12 tháng tại Agribank.

Khi gửi 300.000.000 đồng với kỳ hạn 12 tháng tại Agribank, lãi suất là 5.30%/năm, tiền lãi sau 12 tháng được tính như sau:
300.000.000 x 5.30% x 12 : 12 = 15.900.000 đồng.
Số tiền lãi hàng tháng bạn nhận được là: 1.325.000 đồng.

Tiền lãi khi gửi 300 triệu ở kỳ hạn 18 tháng tại ngân hàng Agribank.

Khi gửi 300.000.000 đồng với kỳ hạn 18 tháng tại Agribank, lãi suất là 5.30%/năm, tiền lãi sau 18 tháng như sau:
300.000.000 x 5.30% x 18 : 12 = 23.850.000 đồng.
Trong mỗi tháng, bạn sẽ nhận được 1.325.000 đồng lãi từ số tiền gửi này.

Số tiền lãi khi gửi 300 triệu với kỳ hạn 24 tháng tại Agribank:

Lãi suất tại ngân hàng Agribank hiện đang là 5.30%/năm, nếu bạn đầu tư 300.000.000 đồng với kỳ hạn 24 tháng, số tiền lãi sau 24 tháng sẽ được tính như sau:
300.000.000 x 5.30% x 24 : 12 = 31.800.000 đồng.
Trong mỗi tháng, bạn sẽ nhận được 1.325.000 đồng lãi từ số tiền gửi này.

Trên đây là LÃI SUẤT MỚI NHẤT TẠI NGÂN HÀNG Agribank cũng như số tiền lãi tương ứng khi gửi 300 triệu đồng ở các kỳ hạn khác nhau tại ngân hàng này. Thông tin mang tính chất tham khảo, lãi suất và số tiền lãi thực tế tại ngân hàng có thể thay đổi ở từng thời điểm khác nhau. Để biết thêm thông tin có thể liên hệ trực tiếp các chi nhánh của ngân hàng Agribank