Giá vàng trong nước hôm nay 5/11/2022 đồng loạt tăng mạnh 400.000 đến 500.000 đồng mỗi lượng. Cụ thể, giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.700.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC cũng có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.200.000 và bán ra 53.200.000 đồng. Giá vàng miếng PNJ tăng cao nhất khi có sự điều chỉnh tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.800.000 và bán ra 67.700.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh tăng 450.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.600.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.600.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 450.000 đồng ở chiều mua vào tăng 440.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.720.000 và bán ra 67.580.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.700.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.400.000 và bán ra 53.400.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 37.754.000 và bán ra 39.754.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh tăng 233.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.935.000 và bán ra 30.935.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh tăng 167.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.170.000 và bán ra 22.170.000 đồng.

Bảng giá vàng chi tiết các thương hiệu vàng trong nước

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.800.000
▲500K
67.700.000
▲500K
SJC DOJI 66.600.000 67.600.000
PHÚ QUÝ SJC 66.700.000
▲450K
67.600.000
▲450K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.720.000
▲450K
67.580.000
▲440K
MI HỒNG SJC 66.700.000
▲300K
67.700.000
▲300K
SJC HÀ NỘI 66.700.000
▲400K
67.720.000
▲400K
SJC ĐÀ NẴNG 66.700.000
▲400K
67.720.000
▲400K
SJC HCM 66.700.000
▲400K
67.700.000
▲400K
MI HỒNG 24k 9999 52.400.000
▲300K
53.400.000
▲300K
GIAO THỦY 24k 99,9 51.600.000
▲450K
52.000.000
▲450K
SJC 24K 99,99 52.200.000
▲400K
53.200.000
▲400K
NỮ TRANG 24K 99,99 52.050.000
▲400K
52.800.000
▲400K
NỮ TRANG 24K 99% 50.977.000
▲396K
52.277.000
▲396K
NỮ TRANG 18K 75% 37.754.000
▲300K
39.754.000
▲300K
NỮ TRANG 14K 58,3% 28.935.000
▲233K
30.935.000
▲233K
NỮ TRANG 10K 41% 20.170.000
▲167K
22.170.000
▲167K

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.720.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.720.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.720.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.670.000 và bán ra 67.730.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.680.000 và bán ra 67.720.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.700.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.700.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.700.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.720.000 và bán ra 67.750.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.720.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.680.000 và bán ra 67.720.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.680.000 và bán ra 67.720.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.680.000 và bán ra 67.720.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.680.000 và bán ra 67.720.000 đồng.

Ở thị trường thế giới giá vàng đóng cửa phiên giao dịch tuần này ở mức 1.682,7 USD mỗi Ounce, tăng 51 USD so với giá lúc mở cửa phiên cuối tuần, tăng 36 USD so với giá mở cửa hồi đầu tuần này.

Giá vàng thế giới Kitco.com

Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.877 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 50,4 triệu mỗi lượng. Như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 17,2 triệu mỗi lượng chưa tính thuế và các khoản phí.