Theo ghi nhận chiều nay 4/11 giá vàng trong nước tăng từ 200.000 đến 400.000 đồng mỗi lượng so với ngày hôm qua. Cụ thể giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng. Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.100.000 và bán ra 53.100.000 đồng. Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.300.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.800.000 và bán ra 52.800.000 đồng.

Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.200.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào tăng 150.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.250.000 và bán ra 67.150.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 67.100.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào tăng 160.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.270.000 và bán ra 67.140.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh tăng 75.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 37.454.000 và bán ra 39.454.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh tăng 58.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.702.000 và bán ra 30.702.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh tăng 42.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.003.000 và bán ra 22.003.000 đồng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.300.000
▲300K
67.200.000
▲300K
SJC DOJI 66.100.000 67.100.000
PHÚ QUÝ SJC 66.250.000
▲200K
67.150.000
▲150K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.270.000
▲200K
67.140.000
▲160K
MI HỒNG SJC 66.400.000
▲400K
67.400.000
▲400K
SJC HÀ NỘI 66.300.000
▲300K
67.320.000
▲300K
SJC ĐÀ NẴNG 66.300.000
▲300K
67.320.000
▲300K
SJC HCM 66.300.000
▲300K
67.300.000
▲300K
MI HỒNG 24k 9999 52.100.000
▲400K
53.100.000
▲400K
GIAO THỦY 24k 99,9 51.150.000
▲100K
51.550.000
▲100K
SJC 24K 99,99 51.800.000
▲100K
52.800.000
▲100K
NỮ TRANG 24K 99,99 51.650.000
▲150K
52.400.000
▲100K
NỮ TRANG 24K 99% 50.581.000
▲99K
51.881.000
▲99K
NỮ TRANG 18K 75% 37.454.000
▲75K
39.454.000
▲75K
NỮ TRANG 14K 58,3% 28.702.000
▲58K
30.702.000
▲58K
NỮ TRANG 10K 41% 20.003.000
▲42K
22.003.000
▲42K

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.270.000 và bán ra 67.330.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.280.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.320.000 và bán ra 67.350.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.280.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.280.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.280.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.280.000 và bán ra 67.320.000 đồng.

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.649 USD mỗi Ounce, tăng 18 USD so với giá lúc mở cửa. Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.877 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 49,4 triệu mỗi lượng.