Giá vàng trong nước hôm nay 28/11/2022 giảm đến 300.000 đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC thu hẹp chênh lệch mua – bán xuống còn 800.000 đồng/lượng khi có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.550.000 và bán ra 67.350.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC, hiện tại mua vào 53.050.000 và bán ra 54.050.000 đồng. Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm đến 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.400.000 đồng. Các loại vàng khác trong nước được niêm yết cụ thể như sau:
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.450.000 và bán ra 67.350.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 140.000 đồng ở chiều mua vào giảm 120.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.460.000 và bán ra 67.340.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.000.000 và bán ra 54.000.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.850.000 và bán ra 53.650.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh tăng 38.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 38.392.000 và bán ra 40.392.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh tăng 29.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.431.000 và bán ra 31.431.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh tăng 21.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.524.000 và bán ra 22.524.000 đồng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.600.000
▼300K
67.400.000
▼300K
SJC DOJI 66.500.000 67.300.000
PHÚ QUÝ SJC 66.450.000
▼150K
67.350.000
▼150K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.460.000
▼140K
67.340.000
▼120K
MI HỒNG SJC 66.500.000
▼100K
67.300.000
▼200K
SJC HÀ NỘI 66.550.000
▼50K
67.370.000
▼250K
SJC ĐÀ NẴNG 66.550.000
▼50K
67.370.000
▼250K
SJC HCM 66.550.000
▼50K
67.350.000
▼250K
MI HỒNG 24k 9999 53.000.000
▼100K
54.000.000
▼100K
VÀNG GIAO THỦY 99,9 52.500.000 52.900.000
NHẪN SJC 24K 99,99 53.050.000 54.050.000
NỮ TRANG 24K 99,99 52.850.000
▲50K
53.650.000
▲50K
NỮ TRANG 24K 99% 51.819.000
▲50K
53.119.000
▲50K
NỮ TRANG 18K 75% 38.392.000
▲38K
40.392.000
▲38K
NỮ TRANG 14K 58,3% 29.431.000
▲29K
31.431.000
▲29K
NỮ TRANG 10K 41% 20.524.000
▲21K
22.524.000
▲21K

Giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.550.000 và bán ra 67.370.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.550.000 và bán ra 67.370.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.550.000 và bán ra 67.370.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.520.000 và bán ra 67.380.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.530.000 và bán ra 67.370.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.550.000 và bán ra 67.350.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.550.000 và bán ra 67.350.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.550.000 và bán ra 67.350.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.570.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.550.000 và bán ra 67.370.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.530.000 và bán ra 67.370.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.530.000 và bán ra 67.370.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.530.000 và bán ra 67.370.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.530.000 và bán ra 67.370.000 đồng.

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.751,3 USD mỗi Ounce, giảm 5 USD so với giá lúc mở cửa phiên đầu tuần hôm nay. Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.850 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 52,4 triệu mỗi lượng.