Theo ghi nhận lúc 12 giờ 45 trưa nay, giá vàng thế giới Kitco giao dịch quanh mức 1664 USD/ Ounce, giảm 4,2 USD so với giá mở cửa phiên hôm nay.

Ở thị trường trong nước giá vàng hôm nay đồng loạt có sự điều chỉnh giảm từ 300.000 đến 700.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn 9999 24k tại SJC giao dịch ở mức 51.650.000 – 52.650.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra). Giá niêm yết cụ thể như sau:

 • Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng DOJI có sự điều chỉnh giảm 700.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.600.000 – 600.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở chiều mua vào giảm 400.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá Vàng 999 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 51.700.000 – 700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng Nhẫn SJC 99,99 hiện đang giao dịch ở mức: 51.650.000 – 650.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng Nữ trang 99,99 hiện đang giao dịch ở mức: 51.450.000 – 250.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng Nữ trang 75% hiện đang giao dịch ở mức: 37.341.000 – 341.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng Nữ trang 58,3% hiện đang giao dịch ở mức: 28.615.000 – 615.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng Nữ trang 41% hiện đang giao dịch ở mức: 19.940.000 – 940.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • BẢNG GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TẠI CÁC TỈNH
 • Giá vàng SJC tại Hà Nội có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.670.000 – 730.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.680.000 – 720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.720.000 – 750.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.700.000 – 720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.680.000 – 720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.680.000 – 720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.680.000 – 720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
 • Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 65.680.000 – 720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)

Bảng giá vàng chi tiết:

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
PNJ 65.700.000
▼500K
66.700.000
▼500K
DOJI 65.600.000
▼700K
66.600.000
▼700K
Phú Quí SJC 65.700.000
▼500K
66.700.000
▼500K
Bảo Tín Minh Châu 65.700.000
▼500K
66.700.000
▼500K
SJC Mi Hồng 65.700.000
▼300K
66.700.000
▼400K
Vàng 999 Mi Hồng 51.700.000
▼100K
52.700.000
▼100K
Vàng 985 Mi Hồng 50.700.000
▼100K
51.700.000
▼100K
Vàng 980 Mi Hồng 50.400.000
▼100K
51.400.000
▼100K
Vàng 750 Mi Hồng 36.900.000
38.900.000
Vàng 680 Mi Hồng 32.100.000
33.800.000
Vàng 610 Mi Hồng 31.100.000
32.800.000
SJC 65.700.000
▼500K
66.700.000
▼500K
Nhẫn SJC 99,99 51.650.000
52.650.000
Nữ trang 99,99 51.450.000
52.250.000
Nữ trang 99% 50.433.000
51.733.000
Nữ trang 75% 37.341.000
39.341.000
Nữ trang 58,3% 28.615.000
30.615.000
Nữ trang 41% 19.940.000
21.940.000
SJC tại Hà Nội 65.700.000
▼500K
66.720.000
▼500K
SJC tại Đà Nẵng 65.700.000
▼500K
66.720.000
▼500K