Theo ghi nhận lúc 9 giờ 13 hôm nay 6/6/2024 giá vàng thế giới đang giao dịch quanh mức 2.368 USD/Ounce, tăng 13 USD so với giá mở cửa phiên hôm nay. Ở thị trường trong nước giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm đến 1,9 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng từ 150.000 đến 600.000 đồng/lượng.

Giá VÀNG MIẾNG SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn có sự điều chỉnh giảm 1.800.000 ở chiều mua vào, giảm 1.000.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.980.000, bán ra 76.980.000 đồng.
Giá VÀNG NHẪN 99,99 SJC có sự điều chỉnh tăng 300.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.500.000, bán ra 75.100.000 đồng.

Giá VÀNG PNJ có sự điều chỉnh tăng 300.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.500.000, bán ra 75.300.000 đồng.
Giá vàng SJC PNJ có sự điều chỉnh giảm 1.500.000 ở chiều mua vào, giảm 1.000.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.980.000, bán ra 76.980.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 24K PNJ có sự điều chỉnh tăng 300.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.500.000, bán ra 75.200.000 đồng.

Giá vàng SJC MI HỒNG có sự điều chỉnh giảm 800.000 ở chiều mua vào, giảm 1.000.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 76.000.000, bán ra 76.980.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 99,9 MI HỒNG có sự điều chỉnh tăng 500.000 ở chiều mua vào, tăng 400.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 72.300.000, bán ra 73.500.000 đồng.

Giá VÀNG MIẾNG VRTL BTMC có sự điều chỉnh tăng 400.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.230.000, bán ra 75.480.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC có sự điều chỉnh tăng 400.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.230.000, bán ra 75.480.000 đồng.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC có sự điều chỉnh tăng 400.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.230.000, bán ra 75.480.000 đồng.
Giá VÀNG MIẾNG SJC BTMC có sự điều chỉnh giảm 1.500.000 ở chiều mua vào, giảm 1.000.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 75.500.000, bán ra 76.980.000 đồng.

Giá vàng SJC PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 1.500.000 ở chiều mua vào, giảm 1.000.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 75.500.000, bán ra 76.980.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 400.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.250.000, bán ra 75.500.000 đồng.
Giá vàng THẦN TÀI PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 400.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.250.000, bán ra 75.500.000 đồng.
Giá VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 400.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.150.000, bán ra 75.300.000 đồng.
Giá VÀNG 24K PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 600.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.300.000, bán ra 75.300.000 đồng.

Giá vàng SJC DOJI có sự điều chỉnh giảm 1.900.000 ở chiều mua vào, giảm 1.000.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.980.000, bán ra 76.980.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI có sự điều chỉnh tăng 400.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.250.000, bán ra 75.500.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *