giá vàng hôm nay

Ở thị trường trong nước giá vàng hôm nay 05/06/2024 đồng loạt giảm từ 40.000 đến 1.000.000 đồng/lượng. Cụ thể:

Giá VÀNG MIẾNG SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn có sự điều chỉnh giảm 1.000.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 76.480.000, bán ra 77.980.000 đồng.
Giá VÀNG NHẪN 99,99 SJC có sự điều chỉnh giảm 150.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.300.000, bán ra 74.900.000 đồng.

Giá VÀNG PNJ có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.200.000, bán ra 75.000.000 đồng.
Giá vàng SJC PNJ có sự điều chỉnh giảm 1.000.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 76.480.000, bán ra 77.980.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 24K PNJ có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.200.000, bán ra 74.900.000 đồng.

Giá vàng SJC MI HỒNG có sự điều chỉnh giảm 600.000 ở chiều mua vào. hiện tại mua vào 77.400.000, bán ra 78.980.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 99,9 MI HỒNG có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 72.100.000, bán ra 73.400.000 đồng.

Giá VÀNG MIẾNG VRTL BTMC có sự điều chỉnh giảm 40.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.830.000, bán ra 75.080.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC có sự điều chỉnh giảm 40.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.830.000, bán ra 75.080.000 đồng.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC có sự điều chỉnh giảm 40.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.830.000, bán ra 75.080.000 đồng.
Giá VÀNG MIẾNG SJC BTMC có sự điều chỉnh giảm 800.000 ở chiều mua vào, giảm 1.000.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 76.900.000, bán ra 77.980.000 đồng.

Giá vàng SJC PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 800.000 ở chiều mua vào, giảm 1.000.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 76.900.000, bán ra 77.980.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 100.000 ở chiều mua vào, giảm 250.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 73.850.000, bán ra 75.100.000 đồng.
Giá vàng THẦN TÀI PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 100.000 ở chiều mua vào, giảm 250.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 73.850.000, bán ra 75.100.000 đồng.
Giá VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ hiện tại mua vào 73.850.000, bán ra 75.150.000 đồng.
Giá VÀNG 24K PHÚ QUÝ hiện tại mua vào 73.100.000, bán ra 75.100.000 đồng.

Giá vàng SJC DOJI có sự điều chỉnh giảm 800.000 ở chiều mua vào, giảm 1.000.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 76.880.000, bán ra 77.980.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI có sự điều chỉnh giảm 150.000 ở chiều mua vào, giảm 100.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 73.850.000, bán ra 75.100.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *