Giá vàng 9999 SJC tại các thương hiệu vàng trong nước như SJC, PNJ, Mi Hồng… hôm nay 6/4/2023 đồng loạt giảm từ 100.000 đến 250.000 đồng/lượng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.500.000
▼150K
67.100.000
▼150K
SJC DOJI 66.450.000 67.050.000
PHÚ QUÝ SJC 66.450.000
▼100K
67.050.000
▼100K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.470.000
▼100K
67.030.000
▼100K
MI HỒNG SJC 66.450.000
▼50K
66.950.000
▼100K
SJC HÀ NỘI 66.450.000
▼100K
67.070.000
▼100K
SJC ĐÀ NẴNG 66.450.000
▼100K
67.070.000
▼100K
SJC HCM 66.450.000
▼100K
67.050.000
▼100K
MI HỒNG 24k 9999 54.700.000 55.400.000
GIAO THỦY 24k 99,9 55.250.000
▼100K
55.650.000
▼100K
NHẪN SJC 24K 99,99 55.400.000
▼200K
56.400.000
▼200K
NỮ TRANG 24K 99,99 55.200.000
▼200K
56.000.000
▼200K
NỮ TRANG 24K 99% 54.146.000
▼198K
55.446.000
▼198K
NỮ TRANG 18K 75% 40.154.000
▼150K
42.154.000
▼150K
NỮ TRANG 14K 58,3% 30.801.000
▼117K
32.801.000
▼117K
NỮ TRANG 10K 41% 21.504.000
▼84K
23.504.000
▼84K

– Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng DOJI hiện đang giao dịch ở mức: 66.450.000 – 67.050.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.400.000 – 67.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.470.000 – 67.030.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.400.000 – 67.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá Vàng 999 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 54.600.000 – 55.300.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.450.000 – 67.050.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.450.000 – 67.050.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NHẪN SJC 99,99 có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 55.350.000 – 56.350.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 99,99 có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 55.150.000 – 55.950.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 75% có sự điều chỉnh giảm 187.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 40.117.000 – 42.117.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 58,3% có sự điều chỉnh giảm 146.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 30.772.000 – 32.772.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 41% có sự điều chỉnh giảm 105.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 21.483.000 – 23.483.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *