Giá vàng hôm nay 16/3/2023 có sự điều chỉnh tăng mạnh từ 200.000 đến 350.000 đồng mỗi lượng. Cụ thể:

– Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở chiều mua vào tăng 300.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.150.000 – 67.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng DOJI hiện đang giao dịch ở mức: 66.000.000 – 66.950.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào hiện đang giao dịch ở mức: 66.300.000 – 67.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào tăng 290.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.220.000 – 66.930.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào hiện đang giao dịch ở mức: 66.300.000 – 67.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá Vàng 999 Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào hiện đang giao dịch ở mức: 54.100.000 – 54.900.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá SJC có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.300.000 – 67.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.300.000 – 67.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NHẪN SJC 99,99 có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 54.150.000 – 55.050.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 99,99 có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 53.950.000 – 54.650.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 75% có sự điều chỉnh tăng 225.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 39.142.000 – 41.142.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 58,3% có sự điều chỉnh tăng 175.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 30.014.000 – 32.014.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 41% có sự điều chỉnh tăng 125.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 20.941.000 – 22.941.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.150.000
▲150K
67.000.000
▲300K
SJC DOJI 66.000.000 66.950.000
PHÚ QUÝ SJC 66.200.000
▲200K
67.000.000
▲350K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.220.000
▲200K
66.930.000
▲290K
MI HỒNG SJC 66.300.000
▲200K
67.000.000
SJC HÀ NỘI 66.300.000
▲350K
67.020.000
▲350K
SJC ĐÀ NẴNG 66.300.000
▲350K
67.020.000
▲350K
SJC HCM 66.300.000
▲350K
67.000.000
▲350K
MI HỒNG 24k 9999 54.100.000
▲100K
54.900.000
GIAO THỦY 24k 99,9 53.600.000
▼200K
54.000.000
▼200K
NHẪN SJC 24K 99,99 54.150.000
▲300K
55.050.000
▲300K
NỮ TRANG 24K 99,99 53.950.000
▲300K
54.650.000
▲300K
NỮ TRANG 24K 99% 52.809.000
▲297K
54.109.000
▲297K
NỮ TRANG 18K 75% 39.142.000
▲225K
41.142.000
▲225K
NỮ TRANG 14K 58,3% 30.014.000
▲175K
32.014.000
▲175K
NỮ TRANG 10K 41% 20.941.000
▲125K
22.941.000
▲125K

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *