Giá vàng thế giới đóng cửa phiên giao dịch quanh mức 1.983,9 USD/Ounce, giảm 21.5 USD so với giá lúc mở cửa hồi đầu tuần. Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 23.660 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 56,5 triệu mỗi lượng.

Ở thị trường trong nước giá vàng hôm nay biến động nhẹ và trái chiều từ giảm 100.000 đến tăng 100.000 đồng/lượng. Cụ thể:
Giá vàng PNJ, hiện tại mua vào 66.450.000 và bán ra 67.000.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 66.950.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 10.000 đồng ở chiều mua vào, hiện tại mua vào 66.420.000 và bán ra 66.980.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.350.000 và bán ra 67.050.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 700.000 đồng
Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 55.700.000 và bán ra 56.700.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 55.100.000 và bán ra 55.700.000 đồng.
Vàng 985 Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 54.100.000 và bán ra 55.100.000 đồng.
Vàng 980 Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.800.000 và bán ra 54.800.000 đồng.
Vàng 750 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 38.800.000 và bán ra 40.300.000 đồng.
Vàng 680 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 34.000.000 và bán ra 35.000.000 đồng.
Vàng 610 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 33.000.000 và bán ra 34.000.000 đồng.
Giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:
Giá vàng SJC TẠI ĐÀ NẴNG có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.350.000 và bán ra 67.070.000 đồng.
Giá vàng SJC TẠI NHA TRANG có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.350.000 và bán ra 67.070.000 đồng.
Giá vàng SJC TẠI CÀ MAU có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.350.000 và bán ra 67.070.000 đồng.
Giá vàng SJC TẠI HUẾ, hiện tại mua vào 66.320.000 và bán ra 66.830.000 đồng.
Giá vàng SJC TẠI BIÊN HÒA có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.650.000 và bán ra 67.070.000 đồng.
Giá vàng SJC TẠI MIỀN TÂY có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.350.000 và bán ra 67.050.000 đồng.
Giá vàng SJC TẠI QUẢNG NGÃI có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.350.000 và bán ra 67.050.000 đồng.
Giá vàng SJC TẠI LONG XUYÊN có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.350.000 và bán ra 67.050.000 đồng.
Giá vàng SJC TẠI BẠC LIÊU có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.370.000 và bán ra 67.100.000 đồng.
Giá vàng SJC TẠI QUY NHƠN có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.350.000 và bán ra 67.070.000 đồng.
Giá vàng SJC TẠI PHAN RANG có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.330.000 và bán ra 67.070.000 đồng.
Giá vàng SJC TẠI HẠ LONG có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.330.000 và bán ra 67.070.000 đồng.
Giá vàng SJC TẠI QUẢNG NAM có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 66.330.000 và bán ra 67.070.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *