Theo ghi nhận lúc chiều nay 3/11/2022 giá vàng nhẫn 9999 vàng miếng và tây đồng loạt giảm từ 200.000 đến 400.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.700.000 và bán ra 52.700.000 đồng. Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.000.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng giảm khá mạnh, giá chi tiết như sau:
Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào, hiện tại mua vào 66.050.000 và bán ra 67.000.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.000.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào, hiện tại mua vào 66.070.000 và bán ra 66.980.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.000.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.800.000 và bán ra 52.800.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 37.379.000 và bán ra 39.379.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh giảm 117.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.644.000 và bán ra 30.644.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh giảm 84.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 19.961.000 và bán ra 21.961.000 đồng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.000.000
▼300K
66.900.000
▼300K
SJC DOJI 66.000.000 67.000.000
PHÚ QUÝ SJC 66.050.000
▼50K
67.000.000
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.070.000
▼50K
66.980.000
MI HỒNG SJC 66.000.000
▼400K
67.000.000
▼400K
SJC HÀ NỘI 66.000.000
▼200K
67.020.000
▼200K
SJC ĐÀ NẴNG 66.000.000
▼200K
67.020.000
▼200K
SJC HCM 66.000.000
▼200K
67.000.000
▼200K
MI HỒNG 24k 9999 51.800.000
▼200K
52.800.000
▼200K
GIAO THỦY 24k 99,9 51.050.000
▼350K
51.450.000
▼350K
SJC 24K 99,99 51.700.000
▼200K
52.700.000
▼200K
NỮ TRANG 24K 99,99 51.500.000
▼200K
52.300.000
▼200K
NỮ TRANG 24K 99% 50.482.000
▼198K
51.782.000
▼198K
NỮ TRANG 18K 75% 37.379.000
▼150K
39.379.000
▼150K
NỮ TRANG 14K 58,3% 28.644.000
▼117K
30.644.000
▼117K
NỮ TRANG 10K 41% 19.961.000
▼84K
21.961.000
▼84K

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.020.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.020.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.020.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.970.000 và bán ra 67.030.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.980.000 và bán ra 67.020.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.000.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.000.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.000.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.020.000 và bán ra 67.050.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.020.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.980.000 và bán ra 67.020.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.980.000 và bán ra 67.020.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.980.000 và bán ra 67.020.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.980.000 và bán ra 67.020.000 đồng.

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.621, USD mỗi Ounce, giảm -15.1 USD so với giá lúc mở cửa. Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.871 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 48,5 triệu mỗi lượng. Như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 18,4 triệu mỗi lượng chưa tính thuế và các khoản phí.