– Giá vàng PNJ hiện đang giao dịch ở mức: 66.150.000 – 66.900.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng DOJI hiện đang giao dịch ở mức: 66.000.000 – 66.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.250.000 – 66.750.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 190.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.050.000 – 66.690.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.250.000 – 66.750.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá Vàng 999 Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào hiện đang giao dịch ở mức: 53.200.000 – 53.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.000.000 – 66.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.000.000 – 66.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Nhẫn SJC 99,99 có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 53.100.000 – 54.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Nữ trang 99,99 có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 52.800.000 – 53.600.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Nữ trang 75% có sự điều chỉnh tăng 37.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 38.354.000 – 40.354.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Nữ trang 58,3% có sự điều chỉnh tăng 29.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 29.402.000 – 31.402.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Nữ trang 41% có sự điều chỉnh tăng 20.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 20.503.000 – 22.503.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)

BẢNG GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TẠI CÁC TỈNH

Giá vàng SJC tại Hà Nội có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.000.000 – 66.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.000.000 – 66.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.000.000 – 66.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.000.000 – 66.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 65.970.000 – 66.730.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 65.980.000 – 66.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.000.000 – 66.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.000.000 – 66.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.000.000 – 66.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.020.000 – 66.750.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.000.000 – 66.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 65.980.000 – 66.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 65.980.000 – 66.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 65.980.000 – 66.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 65.980.000 – 66.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *