Theo ghi nhận lúc 11 giờ 30 trưa nay 30/01/2023 giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 200.000 đến 800.000 đồng/ lượng so với giá cuối phiên hôm qua. Cụ thể:

– Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 800.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng DOJI hiện đang giao dịch ở mức: 66.600.000 – 67.600.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 510.000 đồng ở chiều mua vào giảm 480.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở chiều mua vào tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá Vàng 999 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở chiều mua vào hiện đang giao dịch ở mức: 54.600.000 – 55.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Nhẫn SJC 99,99 có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở chiều mua vào giảm 300.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 54.800.000 – 56.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Nữ trang 99,99 có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở chiều mua vào giảm 300.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 54.700.000 – 55.600.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Nữ trang 75% có sự điều chỉnh giảm 225.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 39.854.000 – 41.854.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Nữ trang 58,3% có sự điều chỉnh giảm 175.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 30.568.000 – 32.568.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Nữ trang 41% có sự điều chỉnh giảm 125.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 21.338.000 – 23.338.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TẠI CÁC TỈNH

Giá vàng SJC tại Hà Nội có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.670.000 – 67.730.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.680.000 – 67.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.720.000 – 67.750.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.700.000 – 67.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.680.000 – 67.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.680.000 – 67.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.680.000 – 67.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.680.000 – 67.720.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)

Ở thị trường thế giới giá vàng đang giao dịch quanh mức 1933 USD/ Ounce, tăng 5,3 USD so với giá lúc mở cửa phiên đầu tuần hôm nay 30/01/2023