Giá vàng trong nước hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 66.550.000
Tăng 100K
66.900.000
Tăng 100K
PHÚ QUÍ SJC 66.550.000 67.170.000
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.600.000
Tăng 100K
67.150.000
Tăng 50K
SJC Mi Hồng 66.600.000
Tăng 100K
67.150.000
Tăng 50K
SJC 66.550.000 67.150.000

Giá vàng hôm nay tăng hay giảm

Giá vàng miếng DOJI hôm nay mua vào 66.550.000 đồng/lượng, bán ra 66.900.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng DOJI hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 66.550.000 đồng/lượng, bán ra 67.170.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay mua vào 66.600.000 đồng/lượng, bán ra 67.150.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 66.600.000 đồng/lượng, bán ra 67.150.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC hôm nay mua vào 66.550.000 đồng/lượng, bán ra 67.150.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC hôm nay đi ngang so với hôm qua.

Bảng giá vàng 24K 18K 14K 10K SJC

Bảng giá vàng SJC hôm nay cập nhật 16/06/2023

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC 66.550.000 67.150.000
NHẪN SJC 99,99 55.700.000
Tăng 250K
56.650.000
Tăng 250K
NỮ TRANG 99,99 55.550.000
Tăng 250K
56.250.000
Tăng 250K
NỮ TRANG 99% 54.493.000
Tăng 247K
55.693.000
Tăng 247K
NỮ TRANG 75% 40.342.000
Tăng 188K
42.342.000
Tăng 188K
NỮ TRANG 58,3% 30.947.000
Tăng 146K
32.947.000
Tăng 146K
NỮ TRANG 41% 21.609.000
Tăng 105K
23.609.000
Tăng 105K

 

Giá vàng Mi Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *