Giá vàng hôm nay 15/6/2023, ở thị trường trong nước giá vàng biến động nhẹ, phạm vi điều chỉnh từ giảm 100.000 đến tăng 150.000 đồng/lượng. Cụ thể:

– Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào tăng 150.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng DOJI hiện đang giao dịch ở mức: 66.400.000 – 67.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.120.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hiện đang giao dịch ở mức: 66.450.000 – 67.050.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.120.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá Vàng 999 Mi Hồng hiện đang giao dịch ở mức: 55.400.000 – 55.900.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NHẪN SJC 99,99 có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 55.500.000 – 56.450.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 99,99 có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 55.350.000 – 56.050.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 75% có sự điều chỉnh giảm 75.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 40.192.000 – 42.192.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 58,3% có sự điều chỉnh giảm 59.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 30.830.000 – 32.830.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 41% có sự điều chỉnh giảm 42.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 21.525.000 – 23.525.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)

giá vàng 15.6.2023

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TẠI CÁC TỈNH

Giá vàng SJC TẠI HÀ NỘI có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.120.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI ĐÀ NẴNG có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.120.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI NHA TRANG có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.120.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI CÀ MAU có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.120.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI HUẾ có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào hiện đang giao dịch ở mức: 66.470.000 – 66.830.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI BIÊN HÒA có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.650.000 – 67.120.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI MIỀN TÂY có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI QUẢNG NGÃI có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI LONG XUYÊN có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI BẠC LIÊU có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.520.000 – 67.150.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI QUY NHƠN có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.120.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI PHAN RANG có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.480.000 – 67.120.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI HẠ LONG có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.480.000 – 67.120.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI QUẢNG NAM có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.480.000 – 67.120.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *