giá vàng hôm nay

Ở thị trường trong nước giá vàng hôm nay 30/05/2024 đồng loạt giảm mạnh. Vàng miếng giảm sốc đến 4,1  triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 giảm 200.000 đến 300.000 đồng. Cụ thể:

Giá VÀNG MIẾNG SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn có sự điều chỉnh giảm 2.000.000 ở chiều mua vào, giảm 1.500.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 86.300.000, bán ra 88.800.000 đồng.
Giá VÀNG NHẪN 99,99 SJC có sự điều chỉnh giảm 450.000 ở chiều mua vào, giảm 400.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.500.000, bán ra 76.100.000 đồng.

Giá VÀNG PNJ có sự điều chỉnh giảm 400.000 ở chiều mua vào, giảm 300.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.600.000, bán ra 76.400.000 đồng.
Giá vàng SJC PNJ có sự điều chỉnh giảm 2.600.000 ở chiều mua vào, giảm 1.800.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 86.000.000, bán ra 88.400.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 24K PNJ có sự điều chỉnh giảm 400.000 ở chiều mua vào, giảm 300.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.600.000, bán ra 76.300.000 đồng.

Giá vàng SJC MI HỒNG có sự điều chỉnh giảm 2.000.000 ở chiều mua vào, giảm 1.500.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 86.300.000, bán ra 88.300.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 99,9 MI HỒNG có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.600.000, bán ra 74.800.000 đồng.

Giá VÀNG MIẾNG VRTL BTMC có sự điều chỉnh giảm 500.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.680.000, bán ra 76.080.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC có sự điều chỉnh giảm 500.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.680.000, bán ra 76.080.000 đồng.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC có sự điều chỉnh giảm 500.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.680.000, bán ra 76.080.000 đồng.
Giá VÀNG MIẾNG SJC BTMC có sự điều chỉnh giảm 3.200.000 ở chiều mua vào, giảm 2.300.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 84.800.000, bán ra 87.500.000 đồng.

Giá vàng SJC PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 3.100.000 ở chiều mua vào, giảm 2.000.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 84.600.000, bán ra 87.400.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 600.000 ở chiều mua vào, giảm 400.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.500.000, bán ra 76.000.000 đồng.
Giá vàng THẦN TÀI PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 600.000 ở chiều mua vào, giảm 400.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.500.000, bán ra 76.000.000 đồng.
Giá VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 600.000 ở chiều mua vào, giảm 400.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.400.000, bán ra 75.900.000 đồng.
Giá VÀNG 24K PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 500.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.800.000, bán ra 75.800.000 đồng.

Giá vàng SJC DOJI có sự điều chỉnh giảm 3.550.000 ở chiều mua vào, giảm 2.400.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 84.750.000, bán ra 87.500.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI có sự điều chỉnh giảm 450.000 ở chiều mua vào, giảm 500.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.700.000, bán ra 76.050.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *