giá vàng hôm nay

Theo ghi nhận lúc 19 giờ 40 tối nay 29/5/2024 giá vàng thế giới đang giao dịch ở mức 2.341 USD/Ounce, giảm 20 USD so với giá mở cửa phiên hôm nay. Ở thị trường trong nước giá vàng hôm nay 29/05/2024 biến động trái chiều từ giảm 1.000.000 đến tăng 300.000 đồng/lượng. Cụ thể:

Giá VÀNG MIẾNG SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 88.300.000, bán ra 90.300.000 đồng.
Giá VÀNG NHẪN 99,99 SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.950.000, bán ra 76.500.000 đồng.

Giá VÀNG PNJ hiện tại mua vào 75.000.000, bán ra 76.700.000 đồng.
Giá vàng SJC PNJ có sự điều chỉnh tăng 300.000 ở chiều mua vào, tăng 100.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 88.600.000, bán ra 90.200.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 24K PNJ hiện tại mua vào 75.000.000, bán ra 76.600.000 đồng.

Giá vàng SJC MI HỒNG có sự điều chỉnh giảm 1.000.000 ở chiều mua vào, giảm 500.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 88.300.000, bán ra 89.800.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 99,9 MI HỒNG có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.800.000, bán ra 75.000.000 đồng.

Giá VÀNG MIẾNG VRTL BTMC có sự điều chỉnh giảm 240.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.180.000, bán ra 76.580.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC có sự điều chỉnh giảm 240.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.180.000, bán ra 76.580.000 đồng.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC có sự điều chỉnh giảm 240.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.180.000, bán ra 76.580.000 đồng.
Giá VÀNG MIẾNG SJC BTMC có sự điều chỉnh giảm 450.000 ở chiều mua vào, giảm 200.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 88.000.000, bán ra 89.800.000 đồng.

Giá vàng SJC PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 700.000 ở chiều mua vào, giảm 600.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 87.700.000, bán ra 89.400.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 500.000 ở chiều mua vào, giảm 550.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 75.100.000, bán ra 76.400.000 đồng.
Giá vàng THẦN TÀI PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 500.000 ở chiều mua vào, giảm 550.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 75.100.000, bán ra 76.400.000 đồng.
Giá VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 450.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.000.000, bán ra 76.300.000 đồng.
Giá VÀNG 24K PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 300.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.300.000, bán ra 76.300.000 đồng.

Giá vàng SJC DOJI có sự điều chỉnh giảm 100.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 88.300.000, bán ra 89.900.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI có sự điều chỉnh giảm 250.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.150.000, bán ra 76.550.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *