Ở thị trường trong nước giá vàng hôm nay 31/05/2024 biến động trái chiều. Vàng miếng giảm mạnh đến 3,3 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn 9999 tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng. Cụ thể:

Giá VÀNG MIẾNG SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn có sự điều chỉnh giảm 3.300.000 ở chiều mua vào, giảm 1.800.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 83.000.000, bán ra 87.000.000 đồng.
Giá VÀNG NHẪN 99,99 SJC hiện tại mua vào 74.500.000, bán ra 76.100.000 đồng.

Giá VÀNG PNJ hiện tại mua vào 74.600.000, bán ra 76.400.000 đồng.
Giá vàng SJC PNJ có sự điều chỉnh giảm 2.950.000 ở chiều mua vào, giảm 2.450.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 83.050.000, bán ra 85.950.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 24K PNJ hiện tại mua vào 74.600.000, bán ra 76.300.000 đồng.

Giá vàng SJC MI HỒNG có sự điều chỉnh giảm 3.100.000 ở chiều mua vào, giảm 2.300.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 83.200.000, bán ra 86.000.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 99,9 MI HỒNG hiện tại mua vào 73.600.000, bán ra 74.800.000 đồng.

Giá VÀNG MIẾNG VRTL BTMC có sự điều chỉnh giảm 50.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.630.000, bán ra 76.030.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC có sự điều chỉnh giảm 50.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.630.000, bán ra 76.030.000 đồng.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC có sự điều chỉnh giảm 50.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.630.000, bán ra 76.030.000 đồng.
Giá VÀNG MIẾNG SJC BTMC có sự điều chỉnh giảm 1.800.000 ở chiều mua vào, giảm 1.600.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 83.000.000, bán ra 85.900.000 đồng.

Giá vàng SJC PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 1.600.000 ở chiều mua vào, giảm 1.500.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 83.000.000, bán ra 85.900.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.600.000, bán ra 76.100.000 đồng.
Giá vàng THẦN TÀI PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.600.000, bán ra 76.100.000 đồng.
Giá VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.500.000, bán ra 76.000.000 đồng.
Giá VÀNG 24K PHÚ QUÝ hiện tại mua vào 73.800.000, bán ra 75.800.000 đồng.

Giá vàng SJC DOJI có sự điều chỉnh giảm 1.700.000 ở chiều mua vào, giảm 1.550.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 83.050.000, bán ra 85.950.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI có sự điều chỉnh giảm 50.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.650.000, bán ra 76.000.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *