Giá vàng hôm nay 18/5/2023 biến động trái chiều, phạm vi biến động từ giảm 200.000 đến tăng 150.000 đồng/lượng.

– Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.600.000 – 67.200.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng DOJI hiện đang giao dịch ở mức: 66.500.000 – 67.100.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở chiều mua vào hiện đang giao dịch ở mức: 66.650.000 – 67.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào tăng 40.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.570.000 – 67.120.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở chiều mua vào hiện đang giao dịch ở mức: 66.650.000 – 67.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá Vàng 999 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 55.500.000 – 55.900.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá SJC có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.550.000 – 67.150.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.550.000 – 67.150.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NHẪN SJC 99,99 có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 56.000.000 – 57.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 99,99 có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 55.900.000 – 56.600.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 75% có sự điều chỉnh giảm 113.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 40.604.000 – 42.604.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 58,3% có sự điều chỉnh giảm 88.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 31.151.000 – 33.151.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
– Giá vàng -NỮ TRANG 41% có sự điều chỉnh giảm 62.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 21.755.000 – 23.755.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TẠI CÁC TỈNH

Giá vàng SJC TẠI HÀ NỘI có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.550.000 – 67.170.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI ĐÀ NẴNG có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.550.000 – 67.170.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI NHA TRANG có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.550.000 – 67.170.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI CÀ MAU có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.550.000 – 67.170.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI HUẾ có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào hiện đang giao dịch ở mức: 66.520.000 – 66.830.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI BIÊN HÒA có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở chiều bán ra hiện đang giao dịch ở mức: 66.650.000 – 67.170.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI MIỀN TÂY có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.550.000 – 67.150.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI QUẢNG NGÃI có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.550.000 – 67.150.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI LONG XUYÊN có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.550.000 – 67.150.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI BẠC LIÊU có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.570.000 – 67.200.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI QUY NHƠN có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.550.000 – 67.170.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI PHAN RANG có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.530.000 – 67.170.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI HẠ LONG có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.530.000 – 67.170.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)
Giá vàng SJC TẠI QUẢNG NAM có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán hiện đang giao dịch ở mức: 66.530.000 – 67.170.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *