giá vàng hôm nay tăng hay giảmgiá vàng hôm nay tăng hay giảm

Giá vàng hôm nay 8/8/2023 có sự điều chỉnh tăng giảm trong phạm vi 100.000 đồng/lượng. Cụ thể: Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.750.000 và bán ra 67.350.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 600.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào, hiện tại mua vào 56.100.000 và bán ra 57.000.000 đồng.
Giá vàng PNJ, hiện tại mua vào 66.750.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.750.000 và bán ra 67.370.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.350.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu, hiện tại mua vào 66.450.000 và bán ra 67.050.000 đồng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.750.000 67.300.000
SJC DOJI 66.600.000 67.350.000
PHÚ QUÝ SJC 66.750.000
▼50K
67.370.000
▼50K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.450.000 67.050.000
MI HỒNG SJC 66.750.000
▼50K
67.370.000
▼50K
SJC 66.750.000
▼50K
67.350.000
▼50K
MI HỒNG 24k 9999 55.600.000
▼100K
56.100.000
▼100K
NHẪN SJC 24K 99,99 56.100.000
▲100K
57.000.000
NỮ TRANG 24K 99,99 55.800.000 56.600.000
NỮ TRANG 24K 99% 54.840.000 56.040.000
NỮ TRANG 18K 75% 40.604.000 42.604.000
NỮ TRANG 14K 58,3% 31.151.000 33.151.000
NỮ TRANG 10K 41% 21.755.000 23.755.000

Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.750.000 và bán ra 67.370.000 đồng.

Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 55.600.000 và bán ra 56.100.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *