Theo ghi nhận mới nhất giá vàng hôm nay 7/12/2022 tăng giảm trái chiều từ giảm 300.000 đồng/lượng đến tăng 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.900.000 đồng. Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.900.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 800.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.850.000 và bán ra 53.850.000 đồng.

Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.800.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 40.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.220.000 và bán ra 66.890.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng , hiện tại mua vào 53.100.000 và bán ra 53.900.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.650.000 và bán ra 53.450.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh giảm 75.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 38.242.000 và bán ra 40.242.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh giảm 59.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.314.000 và bán ra 31.314.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh giảm 42.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.441.000 và bán ra 22.441.000 đồng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.100.000
▼300K
66.900.000
▼300K
SJC DOJI 66.100.000 66.800.000
PHÚ QUÝ SJC 66.200.000
▼50K
66.900.000
▼50K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.220.000
▼40K
66.890.000
▼40K
MI HỒNG SJC 66.200.000
▲100K
66.900.000
SJC HÀ NỘI 66.100.000
▼250K
66.920.000
▼250K
SJC ĐÀ NẴNG 66.100.000
▼250K
66.920.000
▼250K
SJC HCM 66.100.000
▼250K
66.900.000
▼250K
MI HỒNG 24k 9999 53.100.000 53.900.000
GIAO THỦY 24k 99,9 52.400.000 52.800.000
NHẪN SJC 24K 99,99 52.850.000
▼100K
53.850.000
▼100K
NỮ TRANG 24K 99,99 52.650.000
▼100K
53.450.000
▼100K
NỮ TRANG 24K 99% 51.621.000
▼99K
52.921.000
▼99K
NỮ TRANG 18K 75% 38.242.000
▼75K
40.242.000
▼75K
NỮ TRANG 14K 58,3% 29.314.000
▼59K
31.314.000
▼59K
NỮ TRANG 10K 41% 20.441.000
▼42K
22.441.000
▼42K

Giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.070.000 và bán ra 66.930.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.120.000 và bán ra 66.950.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 66.920.000 đồng.

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.774 USD mỗi Ounce, tăng 3,3 USD so với giá lúc mở cửa. Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.020 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 51,3 triệu mỗi lượng.

Giá vàng thế giới Kitco