Giá vàng hôm nay 06/12/2022: Theo ghi nhận lúc 13 giờ chiều nay Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 500.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.100.000 và bán ra 53.900.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh giảm 350.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.900.000 và bán ra 53.900.000 đồng.
Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 66.800.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.150.000 và bán ra 66.850.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.050.000 và bán ra 66.850.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 60.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.160.000 và bán ra 66.830.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.900.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 800.000 đồng
Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh giảm 350.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.700.000 và bán ra 53.500.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh giảm 263.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 38.279.000 và bán ra 40.279.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh giảm 204.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.344.000 và bán ra 31.344.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh giảm 146.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.462.000 và bán ra 22.462.000 đồng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.000.000
▼300K
66.800.000
▼300K
SJC DOJI 66.050.000 66.850.000
PHÚ QUÝ SJC 66.150.000
▼50K
66.850.000
▼50K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.160.000
▼60K
66.830.000
▼60K
MI HỒNG SJC 66.100.000
▼300K
66.900.000
▼200K
SJC HÀ NỘI 66.100.000
▼150K
66.920.000
▼150K
SJC ĐÀ NẴNG 66.100.000
▼150K
66.920.000
▼150K
SJC HCM 66.100.000
▼150K
66.900.000
▼150K
MI HỒNG 24k 9999 53.100.000
▼500K
53.900.000
▼500K
GIAO THỦY 24k 99,9 52.350.000
▼300K
52.750.000
▼300K
NHẪN SJC 24K 99,99 52.900.000
▼350K
53.900.000
▼350K
NỮ TRANG 24K 99,99 52.700.000
▼350K
53.500.000
▼350K
NỮ TRANG 24K 99% 51.670.000
▼347K
52.970.000
▼347K
NỮ TRANG 18K 75% 38.279.000
▼263K
40.279.000
▼263K
NỮ TRANG 14K 58,3% 29.344.000
▼204K
31.344.000
▼204K
NỮ TRANG 10K 41% 20.462.000
▼146K
22.462.000
▼146K

Giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:
Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.070.000 và bán ra 66.930.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.120.000 và bán ra 66.950.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 66.920.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 66.920.000 đồng.

Giá vàng thế giới Kitco

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.769,7 USD mỗi Ounce, giảm -0.4 USD so với giá lúc mở cửa. Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.180 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 51,5 triệu mỗi lượng. Như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 15,3 triệu mỗi lượng chưa tính thuế và các khoản phí.