Ở thị trường trong nước giá vàng hôm nay tăng mạnh từ 250.000 đến 800.000 đồng/lượng. Cụ thể:

Giá VÀNG MIẾNG SJC có sự điều chỉnh tăng 800.000 ở chiều mua vào, tăng 600.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 84.300.000, bán ra 86.500.000 đồng.
Giá VÀNG NHẪN 99,99 SJC có sự điều chỉnh tăng 250.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.350.000, bán ra 75.050.000 đồng.
Giá VÀNG PNJ có sự điều chỉnh tăng 250.000 ở chiều mua vào, tăng 200.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 73.350.000, bán ra 75.150.000 đồng.
Giá vàng SJC PNJ có sự điều chỉnh tăng 800.000 ở chiều mua vào, tăng 600.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 84.300.000, bán ra 86.500.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 24K PNJ có sự điều chỉnh tăng 250.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.350.000, bán ra 75.100.000 đồng.
Giá vàng SJC MI HỒNG hiện tại mua vào 83.600.000, bán ra 85.100.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 99,9 MI HỒNG hiện tại mua vào 71.800.000, bán ra 73.100.000 đồng.
Giá VÀNG MIẾNG VRTL BTMC có sự điều chỉnh tăng 210.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.830.000, bán ra 75.430.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC có sự điều chỉnh tăng 210.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.830.000, bán ra 75.430.000 đồng.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC có sự điều chỉnh tăng 210.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.830.000, bán ra 75.430.000 đồng.
Giá VÀNG MIẾNG SJC BTMC có sự điều chỉnh tăng 750.000 ở chiều mua vào, tăng 650.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 84.350.000, bán ra 86.450.000 đồng.
Giá vàng SJC PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 700.000 ở chiều mua vào, tăng 600.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 84.300.000, bán ra 86.500.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 300.000 ở chiều mua vào, tăng 200.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.000.000, bán ra 75.500.000 đồng.
Giá vàng THẦN TÀI PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 300.000 ở chiều mua vào, tăng 200.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.000.000, bán ra 75.500.000 đồng.
Giá VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 73.000.000, bán ra 75.000.000 đồng.
Giá VÀNG 24K PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 72.900.000, bán ra 74.900.000 đồng.
Giá vàng SJC DOJI có sự điều chỉnh tăng 800.000 ở chiều mua vào, tăng 100.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 84.300.000, bán ra 85.800.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI có sự điều chỉnh tăng 350.000 ở chiều mua vào, tăng 250.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.050.000, bán ra 75.550.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *