vàng 9999 hôm nay, giá bao nhiêu 1 chỉ bảo tín minh châu

Giá VÀNG MIẾNG VRTL Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 250.000 ở chiều mua vào, tăng 150.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.080.000, bán ra 75.580.000 đồng/lượng.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC có sự điều chỉnh tăng 250.000 ở chiều mua vào, tăng 150.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.080.000, bán ra 75.580.000 đồng.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG có sự điều chỉnh tăng 250.000 ở chiều mua vào, tăng 150.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 74.080.000, bán ra 75.580.000 đồng.
Giá VÀNG MIẾNG SJC có sự điều chỉnh tăng 700.000 ở chiều mua vào, tăng 500.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 85.050.000, bán ra 86.950.000 đồng.

Giá vàng TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 có sự điều chỉnh tăng 300.000 ở chiều mua vào, tăng 200.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 73.450.000, bán ra 75.350.000 đồng.
Giá vàng TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 có sự điều chỉnh tăng 300.000 ở chiều mua vào, tăng 200.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 73.350.000, bán ra 75.250.000 đồng.
Giá VÀNG NGUYÊN LIỆU có sự điều chỉnh tăng 300.000 ở chiều mua vào. hiện tại mua vào 72.850.000/lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *