Giá vàng được cập nhật liên tục ở cuối bài viết

Giá vàng thế giới đóng cửa phiên hôm qua lúc rạng sáng nay giảm khoảng 6 USD từ 1812 xuống 1806 USD/ Ounce. Phiên hôm nay 29/12/2021 giá vàng thế giới tăng nhẹ khoảng 1 USD so với lúc mở cửa sáng nay, hiện đang giao dịch quanh mức 1807 USD/Ounce.

Ở thị trường trong nước sáng nay giá vàng giảm khá mạnh từ 100.000 đến 300.000 đồng/ lượng. Vàng miếng SJC giảm 150.000 ở cả 2 chiều mua bán trong khi giá vàng nhẫn 9999 giảm đến 300.000 đồng/ lượng. Mức niêm yết cụ thể như sau:
Giá vàng PHÚ QUÍ SJC có sự điều chỉnh giảm 80.000 đồng ở chiều mua vào giảm 30.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 60.850.000 và bán ra 61.400.000 đồng.
Trong khi đó giá vàng tại công ty Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 60.000 đồng ở chiều mua vào giảm 30.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 60.880.000 và bán ra 61.380.000 đồng.
Cùng thời điểm giá vàng Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 150.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 60.950.000 và bán ra 61.250.000 đồng.
Giá vàng 9 9 9 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào giảm 200.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 51.900.000 và bán ra 52.200.000 đồng.
Giá vàng 9 8 5 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 50.900.000 và bán ra 51.900.000 đồng.
Giá vàng 9 8 0 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 50.700.000 và bán ra 51.700.000 đồng.
Giá vàng 7 5 0 Mi Hồng, hiện tại mua vào 34.600.000 và bán ra 36.600.000 đồng.
Giá vàng 6 8 0 Mi Hồng, hiện tại mua vào 31.900.000 và bán ra 33.600.000 đồng.
Giá vàng 6 1 0 Mi Hồng, hiện tại mua vào 30.900.000 và bán ra 32.600.000 đồng.
Còn tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn Giá vàng SJC 1 lượng 10 lượng có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.650.000 và bán ra 61.350.000 đồng.
Giá vàng NHẪN SJC 99,99 có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.900.000 và bán ra 52.600.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 99,99 có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.600.000 và bán ra 52.300.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 99% có sự điều chỉnh giảm 297.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 50.682.000 và bán ra 51.782.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 75% có sự điều chỉnh giảm 225.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 37.379.000 và bán ra 39.379.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 58,3% có sự điều chỉnh giảm 175.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.644.000 và bán ra 30.644.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 41% có sự điều chỉnh giảm 125.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 19.961.000 và bán ra 21.961.000 đồng.


Giá vàng SJC tại các tỉnh thành khác trong cả nước:
Giá vàng SJC Hà Nội có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.650.000 và bán ra 61.370.000 đồng.
Giá vàng SJC Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.650.000 và bán ra 61.370.000 đồng.
Giá vàng SJC Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.650.000 và bán ra 61.370.000 đồng.
Giá vàng SJC Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.650.000 và bán ra 61.370.000 đồng.
Giá vàng SJC Huế có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.620.000 và bán ra 61.380.000 đồng.
Giá vàng SJC Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.630.000 và bán ra 61.370.000 đồng.
Giá vàng SJC Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.650.000 và bán ra 61.350.000 đồng.
Giá vàng SJC Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.650.000 và bán ra 61.350.000 đồng.
Giá vàng SJC Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.650.000 và bán ra 61.350.000 đồng.
Giá vàng SJC Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.670.000 và bán ra 61.400.000 đồng.
Giá vàng SJC Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.650.000 và bán ra 61.370.000 đồng.
Giá vàng SJC Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.630.000 và bán ra 61.370.000 đồng.
Giá vàng SJC Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.630.000 và bán ra 61.370.000 đồng.
Giá vàng SJC Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.630.000 và bán ra 61.370.000 đồng.
Giá vàng SJC Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.630.000 và bán ra 61.370.000 đồng.

Giá mới nhất cập nhật lúc 20 giờ tối nay như sau:

Giá vàng PHÚ QUÍ SJC có sự điều chỉnh giảm 130.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.800.000 và bán ra 61.300.000 đồng.
Trong khi đó giá vàng tại công ty Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 130.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.810.000 và bán ra 61.280.000 đồng.
Cùng thời điểm giá vàng Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 350.000 đồng ở chiều mua vào giảm 300.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 60.700.000 và bán ra 61.100.000 đồng.
Giá vàng 9 9 9 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.800.000 và bán ra 52.200.000 đồng.
Giá vàng 9 8 5 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 50.800.000 và bán ra 51.800.000 đồng.
Giá vàng 9 8 0 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 50.600.000 và bán ra 51.600.000 đồng.
Giá vàng 7 5 0 Mi Hồng, hiện tại mua vào 34.600.000 và bán ra 36.600.000 đồng.
Giá vàng 6 8 0 Mi Hồng, hiện tại mua vào 31.900.000 và bán ra 33.600.000 đồng.
Giá vàng 6 1 0 Mi Hồng, hiện tại mua vào 30.900.000 và bán ra 32.600.000 đồng.
Còn tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn Giá vàng SJC 1 lượng 10 lượng có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.600.000 và bán ra 61.300.000 đồng.
Giá vàng NHẪN SJC 99,99 có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.900.000 và bán ra 52.600.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 99,99 có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.600.000 và bán ra 52.300.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 99% có sự điều chỉnh giảm 297.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 50.682.000 và bán ra 51.782.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 75% có sự điều chỉnh giảm 225.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 37.379.000 và bán ra 39.379.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 58,3% có sự điều chỉnh giảm 175.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.644.000 và bán ra 30.644.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 41% có sự điều chỉnh giảm 125.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 19.961.000 và bán ra 21.961.000 đồng.
Giá vàng SJC tại các tỉnh thành khác trong cả nước:
Giá vàng SJC Hà Nội có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.600.000 và bán ra 61.320.000 đồng.
Giá vàng SJC Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.600.000 và bán ra 61.320.000 đồng.
Giá vàng SJC Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.600.000 và bán ra 61.320.000 đồng.
Giá vàng SJC Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.600.000 và bán ra 61.320.000 đồng.
Giá vàng SJC Huế có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.570.000 và bán ra 61.330.000 đồng.
Giá vàng SJC Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.580.000 và bán ra 61.320.000 đồng.
Giá vàng SJC Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.600.000 và bán ra 61.300.000 đồng.
Giá vàng SJC Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.600.000 và bán ra 61.300.000 đồng.
Giá vàng SJC Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.600.000 và bán ra 61.300.000 đồng.
Giá vàng SJC Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.620.000 và bán ra 61.350.000 đồng.
Giá vàng SJC Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.600.000 và bán ra 61.320.000 đồng.
Giá vàng SJC Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.580.000 và bán ra 61.320.000 đồng.
Giá vàng SJC Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.580.000 và bán ra 61.320.000 đồng.
Giá vàng SJC Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.580.000 và bán ra 61.320.000 đồng.
Giá vàng SJC Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 60.580.000 và bán ra 61.320.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *