Giá vàng trong nước hôm nay 23/11/2022 tiếp tục giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng, cụ thể: Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.900.000 và bán ra 53.900.000 đồng.
Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 20.000 đồng ở chiều mua vào tăng 30.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.420.000 và bán ra 67.280.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.900.000 và bán ra 53.900.000 đồng.

Giá vàng 99,9 Giao Thủy Hải Hậu Nam Định: giảm nhẹ 50.000 đồng/lượng hiện đangniêm yết ở mức 52.250.000 – 52.650.000 (mua vào – bán ra)
Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.700.000 và bán ra 53.500.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh giảm 75.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 38.279.000 và bán ra 40.279.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh giảm 58.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.344.000 và bán ra 31.344.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh giảm 41.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.462.000 và bán ra 22.462.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay 23/11/2022

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.370.000 và bán ra 67.430.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.420.000 và bán ra 67.450.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.740,1 USD mỗi Ounce, giảm -0.8 USD so với giá lúc mở cửa. Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.855 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 52,1 triệu mỗi lượng. Như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 15,2 triệu mỗi lượng chưa tính thuế và các khoản phí.