Theo ghi nhận mới nhất giá vàng hôm nay 24/11/2022 đồng loạt tăng mạnh, ghi nhận mức tăng cao nhất đến 400.000 tại PNJ. Cụ thể, Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh tăng 400.000 đồng ở chiều mua vào tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.500.000 đồng. Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.600.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.150.000 và bán ra 54.150.000 đồng.

Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.500.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.500.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 170.000 đồng ở chiều mua vào tăng 190.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.620.000 và bán ra 67.480.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.000.000 và bán ra 54.000.000 đồng.

Giá vàng 99,9 Giao Thủy Hải Hậu Nam Định: niêm yết ở mức 52.450.000 – 52.850.000 (mua vào – bán ra)
Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.950.000 và bán ra 53.750.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh tăng 225.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 38.467.000 và bán ra 40.467.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh tăng 175.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.489.000 và bán ra 31.489.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh tăng 125.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.566.000 và bán ra 22.566.000 đồng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.700.000
▲400K
67.500.000
▲200K
SJC DOJI 66.500.000 67.500.000
PHÚ QUÝ SJC 66.600.000
▲200K
67.500.000
▲200K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.620.000
▲170K
67.480.000
▲190K
MI HỒNG SJC 66.600.000
▲200K
67.400.000
SJC HÀ NỘI 66.600.000
▲100K
67.620.000
▲100K
SJC ĐÀ NẴNG 66.600.000
▲100K
67.620.000
▲100K
SJC HCM 66.600.000
▲100K
67.600.000
▲100K
MI HỒNG 24k 9999 53.000.000
▲200K
54.000.000
▲200K
GIAO THỦY 24k 99,9 52.450.000
▲250K
52.850.000
▲250K
NHẪN SJC 24K 99,99 53.150.000
▲300K
54.150.000
▲300K
NỮ TRANG 24K 99,99 52.950.000
▲300K
53.750.000
▲300K
NỮ TRANG 24K 99% 51.918.000
▲297K
53.218.000
▲297K
NỮ TRANG 18K 75% 38.467.000
▲225K
40.467.000
▲225K
NỮ TRANG 14K 58,3% 29.489.000
▲175K
31.489.000
▲175K
NỮ TRANG 10K 41% 20.566.000
▲125K
22.566.000
▲125K

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.570.000 và bán ra 67.630.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.580.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.600.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.600.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.600.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.620.000 và bán ra 67.650.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.580.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.580.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.580.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.580.000 và bán ra 67.620.000 đồng.

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.759,3 USD mỗi Ounce, tăng 8,2 USD so với giá lúc mở cửa. Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.854 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 52,6 triệu mỗi lượng.