Giá vàng trong nước hôm nay 22.11.2022: Giá vàng miếng tiếp tục giảm thêm 100.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn và vàng nữ trang tại SJC tạm thời chưa thấy biến động so với giá cuối phiên hôm qua. Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC, hiện tại mua vào 53.000.000 và bán ra 54.000.000 đồng.

Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.420.000 và bán ra 67.280.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.500.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 Mi Hồng , hiện tại mua vào 53.000.000 và bán ra 54.000.000 đồng.
Giá vàng 99,9 Giao Thủy Hải Hậu Nam Định: niêm yết ở mức 52.250.000 – 52.650.000 (mua vào – bán ra).

Giá vàng nữ trang 99,99%, hiện tại mua vào 52.800.000 và bán ra 53.600.000 đồng.
Giá vàng tây 18k, hiện tại mua vào 38.354.000 và bán ra 40.354.000 đồng.
Giá vàng tây 14k, hiện tại mua vào 29.402.000 và bán ra 31.402.000 đồng.
Giá vàng tây 10k, hiện tại mua vào 20.503.000 và bán ra 22.503.000 đồng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.500.000
▼100K
67.400.000
▼100K
SJC DOJI 66.400.000 67.400.000
PHÚ QUÝ SJC 66.400.000
▼100K
67.300.000
▼100K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.420.000
▼100K
67.280.000
▼100K
MI HỒNG SJC 66.500.000
▲100K
67.500.000
▲100K
SJC HÀ NỘI 66.400.000
▼100K
67.420.000
▼100K
SJC ĐÀ NẴNG 66.400.000
▼100K
67.420.000
▼100K
SJC HCM 66.400.000
▼100K
67.400.000
▼100K
MI HỒNG 24k 9999 53.000.000 54.000.000
GIAO THỦY 24k 99,9 52.250.000 52.650.000
NHẪN SJC 24K 99,99 53.000.000 54.000.000
NỮ TRANG 24K 99,99 52.800.000 53.600.000
NỮ TRANG 24K 99% 51.769.000 53.069.000
NỮ TRANG 18K 75% 38.354.000 40.354.000
NỮ TRANG 14K 58,3% 29.402.000 31.402.000
NỮ TRANG 10K 41% 20.503.000 22.503.000

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.370.000 và bán ra 67.430.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.420.000 và bán ra 67.450.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.745,1 USD mỗi Ounce, tăng 5,9 USD so với giá lúc mở cửa. Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.857 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 52,2 triệu mỗi lượng. Như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 15,1 triệu mỗi lượng chưa tính thuế và các khoản phí.