giá vàng hôm nay

Ở thị trường trong nước giá vàng hôm nay 22/05/2024 đồng loạt tăng từ 50.000 đến 300.000 đồng/lượng. Cụ thể:

Giá VÀNG MIẾNG SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn có sự điều chỉnh tăng 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 88.900.000, bán ra 90.900.000 đồng.
Giá VÀNG NHẪN 99,99 SJC có sự điều chỉnh tăng 250.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.800.000, bán ra 77.500.000 đồng.

Giá VÀNG PNJ có sự điều chỉnh tăng 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.700.000, bán ra 77.600.000 đồng.
Giá vàng SJC PNJ có sự điều chỉnh tăng 300.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 88.700.000, bán ra 90.700.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 24K PNJ có sự điều chỉnh tăng 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.700.000, bán ra 77.500.000 đồng.

Giá vàng SJC MI HỒNG hiện tại mua vào 89.500.000, bán ra 90.500.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 99,9 MI HỒNG có sự điều chỉnh tăng 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.500.000, bán ra 75.700.000 đồng.

Giá VÀNG MIẾNG VRTL BTMC có sự điều chỉnh tăng 160.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 76.220.000, bán ra 77.720.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC có sự điều chỉnh tăng 160.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 76.220.000, bán ra 77.720.000 đồng.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC có sự điều chỉnh tăng 160.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 76.220.000, bán ra 77.720.000 đồng.
Giá VÀNG MIẾNG SJC BTMC có sự điều chỉnh tăng 250.000 ở chiều mua vào, tăng 100.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 88.950.000, bán ra 90.500.000 đồng.

Giá vàng SJC PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 300.000 ở chiều mua vào, tăng 100.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 88.900.000, bán ra 90.500.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 76.100.000, bán ra 77.600.000 đồng.
Giá vàng THẦN TÀI PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 100.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 76.100.000, bán ra 77.600.000 đồng.
Giá VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ hiện tại mua vào 75.900.000, bán ra 77.300.000 đồng.
Giá VÀNG 24K PHÚ QUÝ hiện tại mua vào 75.200.000, bán ra 77.200.000 đồng.

Giá vàng SJC DOJI có sự điều chỉnh tăng 300.000 ở chiều mua vào, tăng 100.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 88.900.000, bán ra 90.500.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI có sự điều chỉnh tăng 50.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 76.150.000, bán ra 77.650.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *