Giá vàng thế giới phiên hôm nay ít biến động và đang giao dịch quanh mức 1.772 USD mỗi Ounce, không thay đổi so với giá mở cửa phiên hôm nay. Ở thị trường trong nước giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.800.000 và bán ra 67.800.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.700.000 và bán ra 54.700.000 đồng.

Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.800.000 và bán ra 67.800.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.700.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.700.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.720.000 và bán ra 67.680.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.700.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.400.000 và bán ra 54.400.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.500.000 và bán ra 54.300.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh tăng 37.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 38.879.000 và bán ra 40.879.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh tăng 29.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.810.000 và bán ra 31.810.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh tăng 20.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.795.000 và bán ra 22.795.000 đồng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.800.000
▲300K
67.700.000
▲200K
SJC DOJI 66.700.000 67.700.000
PHÚ QUÝ SJC 66.700.000
▲200K
67.700.000
▲250K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.720.000
▲200K
67.680.000
▲250K
MI HỒNG SJC 66.700.000
▲100K
67.700.000
▲100K
SJC HÀ NỘI 66.800.000
▲300K
67.820.000
▲300K
SJC ĐÀ NẴNG 66.800.000
▲300K
67.820.000
▲300K
SJC HCM 66.800.000
▲300K
67.800.000
▲300K
MI HỒNG 24k 9999 53.400.000
▼100K
54.400.000
▼100K
GIAO THỦY 24k 99,9 52.800.000
▲150K
53.300.000
▲150K
SJC 24K 99,99 53.750.000
▲100K
54.750.000
▲100K
NỮ TRANG 24K 99,99 53.550.000
▲100K
54.350.000
▲100K
NỮ TRANG 24K 99% 52.512.000
▲99K
53.812.000
▲99K
NỮ TRANG 18K 75% 38.917.000
▲75K
40.917.000
▲75K
NỮ TRANG 14K 58,3% 29.839.000
▲58K
31.839.000
▲58K
NỮ TRANG 10K 41% 20.816.000
▲41K
22.816.000
▲41K

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.800.000 và bán ra 67.820.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.800.000 và bán ra 67.820.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.800.000 và bán ra 67.820.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.770.000 và bán ra 67.830.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.780.000 và bán ra 67.820.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.800.000 và bán ra 67.800.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.800.000 và bán ra 67.800.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.800.000 và bán ra 67.800.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.820.000 và bán ra 67.850.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.800.000 và bán ra 67.820.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.780.000 và bán ra 67.820.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.780.000 và bán ra 67.820.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.780.000 và bán ra 67.820.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.780.000 và bán ra 67.820.000 đồng.