GIá vàng 24k hôm nayGIá vàng 24k hôm nay

Giá vàng hôm nay 14/11/20222: Giá vàng giảm nhẹ từ 100.000 đến 300.000 đồng, cụ thể: Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.500.000 đồng/lượng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng. Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.500.000 đồng/lượng.
Giá vàng PNJ, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.600.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.500.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.520.000 và bán ra 67.480.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.500.000 và bán ra 54.500.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 9999 SJC, hiện tại mua vào 53.600.000 và bán ra 54.600.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 99,99%, hiện tại mua vào 53.400.000 và bán ra 54.200.000 đồng.
Giá vàng tây 18k, hiện tại mua vào 38.804.000 và bán ra 40.804.000 đồng.
Giá vàng tây 14k, hiện tại mua vào 29.752.000 và bán ra 31.752.000 đồng.
Giá vàng tây 10k, hiện tại mua vào 20.754.000 và bán ra 22.754.000 đồng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.600.000 67.600.000
SJC DOJI 66.400.000 67.400.000
PHÚ QUÝ SJC 66.500.000
▼100K
67.500.000
▼100K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.520.000
▼100K
67.480.000
▼100K
MI HỒNG SJC 66.500.000
▼300K
67.500.000
▼300K
SJC HÀ NỘI 66.500.000
▼100K
67.520.000
▼100K
SJC ĐÀ NẴNG 66.500.000
▼100K
67.520.000
▼100K
SJC HCM 66.500.000
▼100K
67.500.000
▼100K
MI HỒNG 24k 9999 53.500.000
▼100K
54.500.000
▼100K
VÀNG GIAO THỦY 99,9 53.050.000 53.450.000
SJC 24K 99,99 53.600.000 54.600.000
NỮ TRANG 24K 99,99 53.400.000 54.200.000
NỮ TRANG 24K 99% 52.363.000 53.663.000
NỮ TRANG 18K 75% 38.804.000 40.804.000
NỮ TRANG 14K 58,3% 29.752.000 31.752.000
NỮ TRANG 10K 41% 20.754.000 22.754.000

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.520.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.520.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.520.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.470.000 và bán ra 67.530.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.480.000 và bán ra 67.520.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.500.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.500.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.500.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.520.000 và bán ra 67.550.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.520.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.480.000 và bán ra 67.520.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.480.000 và bán ra 67.520.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.480.000 và bán ra 67.520.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.480.000 và bán ra 67.520.000 đồng.

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.762 USD mỗi Ounce, giảm 9,8 USD so với giá lúc mở cửa phiên đầu tuần hôm nay 14/11

Giá vàng thế giới Kitco.com

Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.861 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 52,7 triệu mỗi lượng. Như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 14,7 triệu mỗi lượng chưa tính thuế và các khoản phí.