Giá vàng thế giới giảm nhẹ 0,19% tương đương 3,53 USD/Ounce so với giá lúc mở cửa phiên hôm nay 14/02/2022, trong khi giá vàng trong nước tiếp tục thêm 1 phiên điều chỉnh tăng giá nữa. Mức điều chỉnh tăng từ 50.000 đến 350.000 đồng/ lượng.

Vàng miếng SJC tăng 350.000 đồng/ lượng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, vàng nhẫn 99,99 cũng có sự điều chỉnh tăng 200.000 đông ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/ lượng ở chiều bán ra. Giá mới nhất cụ thể như sau:

Giá vàng PHÚ QUÍ SJC có sự điều chỉnh tăng 150.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 62.300.000 và bán ra 62.900.000 đồng.
Trong khi đó giá vàng tại công ty Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 150.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 160.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.310.000 và bán ra 62.900.000 đồng.
Cùng thời điểm giá vàng Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng  ở chiều mua vào giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.200.000 và bán ra 62.600.000 đồng.
Giá vàng 9 9 9 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.200.000 và bán ra 53.500.000 đồng.
Giá vàng 9 8 5 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.200.000 và bán ra 53.200.000 đồng.
Giá vàng 9 8 0 Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.000.000 và bán ra 53.000.000 đồng.
Giá vàng 7 5 0 Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 35.600.000 và bán ra 37.600.000 đồng.
Giá vàng 6 8 0 Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 32.900.000 và bán ra 34.600.000 đồng.
Giá vàng 6 1 0 Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 31.900.000 và bán ra 33.600.000 đồng.
Còn tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn Giá vàng SJC 1 lượng 10 lượng có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.250.000 và bán ra 62.950.000 đồng.
Giá vàng NHẪN SJC 99,99 có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 53.400.000 và bán ra 54.100.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 99,99 có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở chiều mua vào, hiện tại mua vào 53.100.000 và bán ra 53.800.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 99%, hiện tại mua vào 52.167.000 và bán ra 53.267.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 75%, hiện tại mua vào 38.504.000 và bán ra 40.504.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 58,3%, hiện tại mua vào 29.519.000 và bán ra 31.519.000 đồng.
Giá vàng NỮ TRANG 41%, hiện tại mua vào 20.587.000 và bán ra 22.587.000 đồng.
Giá vàng SJC tại các tỉnh thành khác trong cả nước:
Giá vàng SJC Hà Nội có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.250.000 và bán ra 62.970.000 đồng.
Giá vàng SJC Đà Nẵng có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.250.000 và bán ra 62.970.000 đồng.
Giá vàng SJC Nha Trang có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.250.000 và bán ra 62.970.000 đồng.
Giá vàng SJC Cà Mau có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.250.000 và bán ra 62.970.000 đồng.
Giá vàng SJC Huế có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.220.000 và bán ra 62.980.000 đồng.
Giá vàng SJC Bình Phước có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.230.000 và bán ra 62.970.000 đồng.
Giá vàng SJC Biên Hòa có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.250.000 và bán ra 62.950.000 đồng.
Giá vàng SJC Miền Tây có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.250.000 và bán ra 62.950.000 đồng.
Giá vàng SJC Quảng Ngãi có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.250.000 và bán ra 62.950.000 đồng.
Giá vàng SJC Long Xuyên có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.270.000 và bán ra 63.000.000 đồng.
Giá vàng SJC Bạc Liêu có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.250.000 và bán ra 62.970.000 đồng.
Giá vàng SJC Qui Nhơn có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.230.000 và bán ra 62.970.000 đồng.
Giá vàng SJC Phan Rang có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.230.000 và bán ra 62.970.000 đồng.
Giá vàng SJC Hạ Long có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.230.000 và bán ra 62.970.000 đồng.
Giá vàng SJC Quảng Nam có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 62.230.000 và bán ra 62.970.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *