Trong 24 giờ qua giá vàng thế giới giảm -0.60% tương ứng với giảm 10.84 USD/Ounce, hiện đang giao dịch quanh mức  1780 USD/ ounce. theo tỷ giá USD hiện tại là: 22,850 VND, qui đổi giá vàng thế giới theo VNĐ: 49,250 triệu/lượng, vậy mức chênh lệnh giữa vàng trong nước và thế giới khoảng: 9,250 triệu.

Ở thị trường trong nước hôm nay hầu hết các thương hiệu đều có sự điều chỉnh giảm, chỉ có DOJI là tăng 100.000 đồng/ lượng ở chiều mùa vào so với mức điều chỉnh ngày hôm qua.

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ có sự điều chỉnh giảm 100,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,750,000, và bán ra 58,400,000 đồng/ lượng.
TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI có sự điều chỉnh tăng 100,000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá hiện tại mua vào 57,900,000, và bán ra 58,400,000 đồng/ lượng.
Giá vàng Phú Quý SJC vẫn giữ nguyên giá so với phiên điều chỉnh trước đó Mức giá hiện tại mua vào 57,800,000, và bán ra 58,400,000 đồng/ lượng.
Cùng thời điểm giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 10,000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 40,000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá hiện tại mua vào 57,810,000, và bán ra 58,350,000 đồng/ lượng.
Cùng thời điểm giá vàng tại Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 30,000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 70,000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá hiện tại mua vào 58,030,000, và bán ra 58,230,000 đồng/ lượng.
Trong khi đó giá vàng tại Eximbank có sự điều chỉnh giảm 100,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,900,000, và bán ra 58,400,000 đồng/ lượng.
CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN SJC có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,800,000, và bán ra 58,500,000 đồng/ lượng.
Vàng nhẫn SJC 99,99 1,2,5 chỉ có sự điều chỉnh giảm 150,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 51,400,000, và bán ra 52,100,000 đồng,

Giá vàng SJC chi tiết các thỉnh thành trong cả nước:

Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ có sự điều chỉnh giảm 150,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 51,400,000, và bán ra 52,200,000 đồng,
Vàng nữ trang 99% có sự điều chỉnh giảm 149,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 50,087,000, và bán ra 51,287,000 đồng,
Vàng nữ trang 75% có sự điều chỉnh giảm 112,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 37,004,000, và bán ra 39,004,000 đồng,
Vàng nữ trang 58,3% có sự điều chỉnh giảm 88,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 28,352,000, và bán ra 30,352,000 đồng,
Vàng nữ trang 41,7% có sự điều chỉnh giảm 62,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 19,753,000, và bán ra 21,753,000 đồng,
Vàng SJC Hà Nội có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,800,000, và bán ra 58,520,000 đồng,
Vàng SJC Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,800,000, và bán ra 58,520,000 đồng,
Vàng SJC Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,800,000, và bán ra 58,520,000 đồng,
Vàng SJC Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,800,000, và bán ra 58,520,000 đồng,
Vàng SJC Huế có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,770,000, và bán ra 58,530,000 đồng,
Vàng SJC Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,780,000, và bán ra 58,520,000 đồng,
Vàng SJC Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,800,000, và bán ra 58,500,000 đồng,
Vàng SJC Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,800,000, và bán ra 58,500,000 đồng,
Vàng SJC Quãng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,800,000, và bán ra 58,500,000 đồng,
Vàng SJC Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,820,000, và bán ra 58,550,000 đồng,
Vàng SJC Quy Nhơn có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,780,000, và bán ra 58,520,000 đồng,
Vàng SJC Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,780,000, và bán ra 58,520,000 đồng,
Vàng SJC Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,780,000, và bán ra 58,520,000 đồng,
Vàng SJC Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 50,000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 57,780,000, và bán ra 58,520,000 đồng,

 

By admin