Thẻ: giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng SJC hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC 66.350.000
67.050.000
-NHẪN SJC 99,99 55.550.000
56.500.000
-NỮ TRANG 99,99 55.400.000
56.100.000
-NỮ TRANG 99% 54.345.000
55.545.000
-NỮ TRANG 75% 40.229.000
42.229.000
-NỮ TRANG 58,3% 30.860.000
32.860.000
-NỮ TRANG 41% 21.546.000
23.546.000