Thẻ: giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng SJC hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 82.000.000
Tăng 300K
84.000.000
PHÚ QUÍ SJC 82.300.000
Tăng 600K
83.600.000
Tăng 300K
BẢO TÍN MINH CHÂU 82.300.000
Tăng 500K
83.950.000
Tăng 350K
SJC Mi Hồng 81.600.000
Tăng 400K
83.800.000
Tăng 400K
SJC 82.100.000
Tăng 400K
84.100.000
Tăng 400K