Thẻ: giá vàng hôm nay

Bảng giá vàng SJC hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 72.900.000
Tăng 300K
74.200.000
Tăng 600K
PHÚ QUÍ SJC 73.200.000
Tăng 700K
74.420.000
Tăng 900K
BẢO TÍN MINH CHÂU 73.100.000
Tăng 500K
74.300.000
Tăng 700K
SJC Mi Hồng 73.100.000
Tăng 500K
74.300.000
Tăng 700K
SJC 73.200.000
Tăng 700K
74.400.000
Tăng 900K