Giá vàng PNJ SJC hôm nay mua vào 76.300.000 bán ra 78.500.000 đồng/lượng tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Doji mua vào 0.000 bán ra 0.000 đồng/lượng giảm 78.350.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Phú Quý SJC mua vào 76.300.000 bán ra 78.520.000 đồng/lượng tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào 76.350.000 bán ra 78.450.000 đồng/lượng tăng 120.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 76.800.000 bán ra 77.800.000 đồng/lượng tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC hôm nay mua vào 76.300.000 bán ra 78.500.000 đồng/lượng tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 hôm nay mua vào 63.200.000 bán ra 64.400.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.200.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng mua vào 62.800.000 bán ra 63.800.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.000.000 đồng.
Giá vàng 985 Mi Hồng hôm nay mua vào 61.800.000 bán ra 62.800.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 1.000.000 đồng.
Giá vàng 980 Mi Hồng hôm nay mua vào 61.500.000 bán ra 62.500.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 1.000.000 đồng.
Giá vàng 750 Mi Hồng hôm nay mua vào 44.500.000 bán ra 45.700.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 1.200.000 đồng.
Giá vàng 680 Mi Hồng mua vào 39.200.000 bán ra 40.400.000 đồng/lượng.
Giá vàng 610 Mi Hồng mua vào 38.200.000 bán ra 39.400.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 1.200.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *